Videokurs

Slik bestrider du sykmelding eller egenmelding

Når korrekt saksbehandling er avgjørende

I de tilfellene hvor ansatte misbruker sykmelding og egenmelding er det viktig at du som arbeidsgiver vet hvilke muligheter du har til å reagere og at du opptrer korrekt.

 

Dette kurset ble direktesendt 15. mars 2022. Kurset er tilgjengelig som videokurs frem til 15. juni 2022.

Videokurs

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • I hvilke situasjoner kan du etter loven bestride sykmelding og egenmelding
  • Hvordan du bør behandle saken og kommunikasjon mot ansatte
  • Behandling av saken videre hos NAV
  • Behandling av eventuell videre klage til Ankenemnda for sykepenger
  • Hvordan behandle lønnskravet fra ansatte når sykmeldingen/egenmeldingen bestrides

Les mer

Mange arbeidsgivere Simployer er i kontakt med er ikke klar over at de har anledning til å bestride en sykmelding eller en egenmelding. Etter folketrygdloven er det arbeidsgiver som innenfor arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager vurderer om ansatte har sykepengerett basert på innlevert dokumentasjon.

På kurset lærer du i hvilke situasjoner en sykmelding eller egenmelding kan bestrides og hvordan du da skal gå frem. Vi gir deg full oversikt over beste praksis for saksbehandling og hvordan du skal opptre ovenfor både ansatte, NAV og klageorganet Ankenemnda for sykepenger.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som jobber med HR og for ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle