Direktesendt kurs

På agendaen! Balanse jobb/fritid

Rett og plikt til balanse mellom arbeidstid og fritid – hvorfor og hvordan

Ubalanse er en arbeidsmiljøutfordring, som påvirker arbeidsmiljø og drift i mange virksomheter. Det er ikke alltid så lett å oppdage. På dette kurset gir vi deg oversikten over regelverket og typiske kjennetegn du må være oppmerksom på og hvordan du konkret kan jobbe med jobb vs fritidsbalansen hos dere.

Direktesendt kurs

26.10.22 12:30 1,5 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 890,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvorfor det er viktig å sikre balanse og typiske kjennetegn på ubalanse
  • Metode og praktisk verktøy for å få oversikt i din virksomhet
  • Hvordan bevare fleksibilitet, tillit og autonomi som positive faktorer for arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstaker
  • Konkrete eksempler på tiltak og oppfølging
  • Lovkrav og hvordan det kan brukes som et verktøy for HR, leder og verneombud

Les mer

Fleksibilitet, frihet, autonomi og tillit er alle positivt lada ord som er kommet for å bli i arbeidslivet. Høy grad av selvledelse i hvor, hvordan og/eller når på døgnet arbeidet skal utføres. Mulighet til å være koblet på jobb hjemme, men også mulighet til å være koblet på “hjemmet” på jobb kan likevel gjøre det vanskelig å sette et klart skille.

På dette kurset lærer du hvilke krav som ligger i loven til å ha oversikt over dette, verktøyet loven gir deg, og EUs nye krav til balanse mellom jobb og fritid. Vi ser på sentrale faktorer som kan indikere en ubalanse eller fare for ubalanse hos enkeltpersoner eller en gruppe og eksempler på kartleggingsmetoder og konkrete tiltak som kan iverksettes allerede i dag.

Product Program

Program

Hvem passer dette for?

HR, ledere, HMS-koordinatorer og verneombud

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t rettslære. Revisor: 1,5t annet.

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Les mer om Anne
Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen