Videokurs

Oppfølging av personer i ledende og særlig uavhengige stillinger

Visste du at det kun er arbeidstidsbestemmelsene slike stillinger unntas fra, og at resten av arbeidsmiljøloven gjelder?

I dette kurset gir vi deg kunnskapen du trenger, slik at du som arbeidsgiver kan stå trygt i oppfølgingen av særlig uavhengige og ledende stillinger.

Videokurs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt
  • Om reglene som gjelder for stillinger som unntas arbeidstidsbestemmelsene
  • Om hvilke føringer som kan legges for arbeidsutførelse og tilstedeværelse
  • Hvordan du unngår misforståelser og utfordringer i oppfølging av arbeidsforholdet

Les mer

Hva innebærer det å unnta en stilling fra arbeidstidsbestemmelsene?
Hvilke krav kan du stille til arbeidstakere som er unntatt som ledende eller særlig uavhengig? Kan arbeidstakere selv velge når de vil komme på jobb? Kan du stille krav til tilstedeværelse? Hvilke plikter har du til å følge opp? Hvilke plikter har arbeidstaker til å medvirke? Hvordan skiller det seg fra andre stillinger?

Hva må arbeidsgiver og nærmeste leder vite?
I Simployers kurs våren 2023, så vi på hvilke krav som stilles for at en stilling skal kunne unntas arbeidstidsbestemmelsene som en ledende eller særlig uavhengig stilling. I dette kurset ser vi nærmere på hva du som arbeidsgiver og leder må vite dersom en arbeidstaker innehar en av disse stillingene.

Arbeidsgivers styringsrett
Hvilken styringsrett har arbeidsgiver når det er besluttet at stillingen er ledende eller særlig uavhengig? Hvilken styringsplikt har arbeidsgiver? Må arbeidsgiver følge opp disse arbeidstakerne på en annen måte enn øvrige arbeidstakere?

Hva lærer du?
I løpet av kurset får du oversikt over hvordan disse stillingene skal utformes og praktiseres, og hvordan de ikke skal praktiseres. Du lærer hvordan du kan sikre en god overholdelse av regelverket og hva du bør gjøre, for å sikre forventningsavklaring og unngå misforståelser om stillingens karakter og innhold.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 0,5t rettslære, 0,5t øvrig. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen