Videokurs

Nyhetskurs - Ny avtale om hjemmekontor i utlandet

Oversikten du trenger over ny avtale og reglene for hjemmekontor i utlandet

Visste du at arbeidstakere som hovedregel tilhører trygdeordningene i landet hvor arbeidet utføres? Nå er det inngått en ny avtale som gir mulighet for medlemskap i norsk trygd når det er avtalt fjernarbeid med hjemmekontor. Avtalen gjelder fra 1. juli 2023. I dette kurset ser vi på hva avtalen innebærer, hvem som er omfattet og hvilke fordeler og fallgruver avtalen kan innebære. Bli med og få oversikt og praktiske råd om hvordan dette påvirker din virksomhet!

Videokurs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Konkrete råd når arbeidstakere er på hjemmekontor i utlandet
  • Om hovedreglene for medlemskap
  • Hvorfor det er viktig er å ha oversikt over medlemskap
  • Hva den nye avtalen sier, hvem som er omfattet og hvorfor den er inngått
  • Hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til avtalen

Les mer

Hjelp til navigering i et vanskelig terreng
Visste du at arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale arbeid i utlandet? Men at det kan få konsekvenser for rettigheter og plikter? Arbeidsforhold i Norge er tilknyttet medlemskap i folketrygden, og Norge er bundet til internasjonale regler. Reglene kan oppleves vanskelige, lite tilgjengelige og lite i tråd med virkeligheten. I dette kurset gir vi deg oversikten som gir deg god kontroll og hjelp til å navigere i dette landskapet.

Ny avtale og dens betydning
Med denne avtalen gjøres endringer som er viktig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som har avtale om fjernarbeid med hjemmekontor, ved at arbeidstakere kan velge å være medlem i arbeidsgivers land under visse vilkår. Hva betyr det at arbeidstaker kan velge å være medlem? Hvilke tilfeller er omfattet? Hvilke tilfeller er ikke omfattet? Hva må arbeidsgiver og arbeidstaker gjøre? Kurset gir deg oversikt over bakgrunnen for avtalen, hva den innebærer og hvilke fordeler avtalen kan ha for din virksomhet.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Mest for deg som arbeider innen HR, men deler av programmet er også svært relevant for lønnsmedarbeidere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen