Videokurs

Nyhetskurs – endringer i Arbeidsmiljøloven

Færre muligheter for arbeidsgiver med nye regler om ansettelse og innleie av arbeidskraft

Nå skjer det mye i arbeidsmiljøloven som påvirker arbeidsgivers styringsrett. Fra 1.januar ble det innført en hovedregel om ansettelse på heltid. I tillegg ble det innført dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse på deltid og utvidet fortrinnsrett for deltidsansatte. Fra 1. april gjøres det store endringer i reglene om innleie fra bemanningsbyrå.

I dette kurset ser vi nærmere på endringene og gir deg praktiske tips til hvordan du som arbeidsgiver kan tilpasse deg de nye reglene. 

Videokurs

Course Rating

4/5

Dette lærer du:

  • Lovfesting av hovedregel om ansettelse på heltid
  • Hvilken prosess som må gjennomføres for å kunne ansette arbeidstaker i deltidsstilling
  • Hvilke ekstravakter den deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til
  • Hvilke vilkår som fra og med 1. april gjelder for innleie fra bemanningsbyrå
  • Innleide arbeidstakeres rett til å kreve fast ansettelse hos innleier etter tre år
  • Hvilke overgangsregler som gjelder for innleieavtaler inngått før 1. april

Les mer

På kurset lærer du om endringene, og de praktiske konsekvensene dette får for arbeidsgiver. Endringene vil blant annet påvirke de arbeidsprosessene som må gjennomføres i virksomheten når det er behov for mer arbeidskraft. På noen områder begrenses arbeidsgivers styringsrett, mens den på andre områder er i behold, forutsatt at reglene om dokumentasjon og drøfting overholdes.

Endringene i innleiereglene medfører forbudet mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i østlandsområdet og en generell innstramning i vilkårene for innleie. Her er det imidlertid overgangsregler frem til 1. juli 2023, og det er gjort unntak for innleie av helsepersonell og for arbeidstakere med spesialkompetanse.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR og ledelse

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Camilla Schie-Veslum

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Les mer om Camilla
Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.

Les mer om Hans Gjermund