Videokurs

Nye regler for tjenestepensjon i privat sektor

Fra 1. januar 2022 er det innført pensjon fra første krone og første dag i private pensjonsordninger

Nye regler medfører at du som arbeidsgiver må tilpasse din pensjonsordning til det nye regelverket. Det er smart å komme i gang med vurderingene av hvordan endringen påvirker deres virksomhet i god tid før siste frist 30. juni 2022.

 

Dette kurset ble direktesendt 29. mars 2022. Kurset er tilgjengelig som videopptak frem til 29. juni 2022.

Videokurs

Tilgjengelig nå 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 050,- (Pris ekskl. 25% MVA)
Finnes også i abonnement:
Lønn HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • De nye reglene for innmelding i pensjonsordningen
  • At lønn fra første krone skal være pensjonsgivende
  • Om hvordan arbeidsgiver kan tilpasse seg merkostnaden endringene medfører
  • Om hvilke inntekter som inngår i pensjonsgrunnlaget
  • Hvordan innberetningen av pensjonsgrunnlaget gjennom A-ordningen skal foregå

Les mer

Fra 1. januar er lovverket for private tjenestepensjonsordninger endret slik at du som har innskuddsordning, ytelses eller hybridordning må tilpasse pensjonsordninger slik at den ligger innenfor regelverket. Endringene gjelder hvem som skal være medlem i pensjonsordningen og at pensjonssparingen nå skal beregnes av all lønn opp til 12G. Samtidig vil man i 2022 og utover gå over til at den lønn som er grunnlag for beregning av pensjon skal hentes fra lønn innberettet til A-ordningen. Dette medfører ny saksbehandling i virksomhetene.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeider og andre som håndterer pensjonsordninger på vegne av arbeidsgiver

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle