Direktesendt kurs

Ny MVA-melding fra 2022

Gikk du glipp av dette kurset før nyttår og regnskapssystemet ditt er satt opp mot den nye meldingen, er dette kurset for deg.

Rapporterer du manuelt, velg kurset "Ny MVA-melding fra 2022 - manuell rapportering"

 

Fra 1. januar 2022 innføres en ny og mer detaljert MVA-melding. Grunnlaget for spesifikasjon er basert på gjeldende SAF-T formater. Skaff deg oversikt over alle nye opplysninger som skal med i meldingen!

Direktesendt kurs

Course Rating

4/5

Dette lærer du:

  • Hvordan er ny MVA-melding bygd opp 
  • Hvilke nye opplysninger skal med i meldingen 
  • Økt detaljeringsgrad krever mer kunnskap om regelverket 
  • Forskjellen mellom MVA i form av salg, uttak, justeringer og tilbakeføringer 
  • Riktig bruk av kodeformatet SAF-T 

Les mer

Skatteetaten moderniserer MVA-området. Som et ledd i moderniseringsprosessen er det utviklet en ny MVA-melding fra 2022. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger. Dagens nummererte poster erstattes av en dynamisk liste av MVA-koder. Disse kodene er basert på SAF-T-standarden.  

Den nye meldingen inneholder ytterligere spesifikasjon av enkelte opplysninger, som blant annet uttaksmerverdiavgift, tap på fordringer, justering og tilbakeføring. Det stilles derfor større krav til valg av poster/spesifikasjonslinjer enn i nåværende MVA-melding.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Alle som er involvert i økonomi og regnskap, regnskapsførere, revisorer og jurister

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t skatt/avgift. Revisor: 1t skatt.

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen