Direktesendt kurs

Lovpålagt opplæring om håndtering av diisocyanater

Dokumentert opplæring i sikker bruk for alle ledere og medarbeidere

Visste du at omkring 5000 arbeidstakere i Europa blir syke hvert eneste år med yrkesrelaterte luftveissykdommer? Årsaken til det er eksponering for kjemikalier eller produkter som inneholder diisocyanater. Dersom du jobber med maling, lim, fugeskum, isolasjon, gips eller andre tetningsmaterialer og overflatebehandlinger, kan du være du utsatt for helseskadelig eksponering.

Derfor må alle som håndterer diisocyanater i arbeid, ha fullført opplæring i sikker bruk fra 24. august 2023.

 

Dette kurset er for arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende som arbeider direkte, bearbeider produkter eller overvåker arbeid med diisocyanater. Målet er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og redusere helserisiko for deg og dine kolleger.

Direktesendt kurs

17.01.24 10:00 2,5 timer Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 890,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva regelverket sier om diisocyanater og krav til opplæring
  • Hva diisocyanater er, hvilke egenskaper det har og typiske bruksområder
  • Hvorfor diisocyanater kan være helseskadelig
  • Det du må vite om eksponering
  • Helsefarene og symptomene du bør kjenne til
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Risikoreduserende tiltak

Les mer

Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
I dette kurset lærer du om hva diisocyanater er, hvilke egenskaper det har og hvordan stoffene vanligvis benyttes. Opplæringen er et viktig ledd i arbeidet med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og redusere helserisiko for deg og dine kolleger. Du vil derfor også lære om risiko og helsefare knyttet til eksponering av diisocyanater.

Kartlegging og vurdering av risiko og helsefare ved eksponering
Hvordan kan du bli eksponert, hvilke symptomer skal du være observant på og hvordan vurderer du risiko for eksponering på din arbeidsplass? I kurset vil du lære om konkrete tiltak som både arbeidstakere og arbeidsgivere må og kan gjøre for å redusere risikoen for å utsettes for helsefare ved eksponering.

Hvem må gjennomføre lovpålagt opplæring?
Dersom du arbeider direkte med produksjon eller bearbeiding av produkter med diisocyanater, må du gjennomføre lovpålagt opplæring. Om du bruker eller arbeider med ferdige produkter som kan avgi diisocyanater, er du også omfattet av lovkravet. I tillegg gjelder opplæringskravet for alle som overvåker denne typen arbeid.

Kurset er spesielt aktuelt for deg hvis du jobber innen bygg- og anlegg, malings- og håndverkstjenester, møbel- og tekstilindustri, pleie og vedlikehold av biler og båter eller innen ulike industrielle virksomheter hvor diisocyanater håndteres.

Kursoppbygning og innhold
Dette kurset gir deg dokumentert og godkjent opplæring i sikker bruk av dissocyanater i arbeid. Kurset består av en obligatorisk og en valgfri del i tillegg til test. Ved fullført og godkjent test, kan du laste ned kursbevis i Simployers læringsportal.

Product Program

Program 17. januar

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende som er pålagt opplæring fra 24.08.2023.

Etterutdanningstimer

Kurset sikrer godkjent opplæring i sikker bruk av diisocyanater i arbeid. Opplæring må gjennomføres hvert 5. år.

Product instructors