Direktesendt kurs

Lær om representasjon og gaver fra tredje part

Det er skatteplikt for visse gaver og representasjonsdeltakelse hos tredjeparter. Arbeidsgiver er forpliktet til å ha en viss kontroll på hva den enkelte arbeidstaker mottar, samt å beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av slike fordeler.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for korrekt behandling av ytelser til ansatte fra tredjeparter. For å følge sin forpliktelse må arbeidsgivere ha systemer for å fange opp gaver som gis fra tredjeparter.

På dette kurset gjennomgår vi regelverket, og viser hvordan arbeidsgiver skal finne skattepliktige verdier. Vi belyser også hvordan fordelene skal innrapporteres, hvordan fordelen skal behandles i forhold til skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Direktesendt kurs

29.11.22 13:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvem kan anses som tredjeparter
  • Hvilke gaver fra tredjeparter skal skattlegges
  • Verdsettelse av naturalytelser
  • Gaver fra tredjeparter og skattefritak etter reglene om skattefritak for gaver
  • Arbeidsgivers plikt til å beregne arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Product Program

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t skatt/avgift - Revisor: 1t skatt.

Product instructors

Kursholdere

Tor Arne Furuseth

Tor Arne Furuseth

Tor Arne startet som rådgiver hos Simployer 1998. Han har bakgrunn fra skatteetaten og er utdannet ved Skatteetatskolen og Universitetet i Oslo.

Les mer om Tor Arne