Direktesendt kurs

Lær om forskjeller i retten til foreldrepenger og retten til foreldrepermisjon

Foreldrepenger kan fritt startes og stoppes av den ansatte. På kurset lærer du om dette også gjelder for permisjonen.

Regelverket for foreldrepenger er de siste årene myket opp og gjort fleksibelt, slik at ansatte selv fritt kan velge å starte å stoppe foreldrepengene fra NAV. Dette skaper forventninger hos mange ansatte om at retten til permisjon skal være like fleksibel. Mange arbeidsgivere er fleksible og ønsker å møte den ansattes ønske om permisjon, men det er ikke alltid det lar seg gjøre.

På kurset lærer du hva må leder og HR passe på når det gjelder avtale om permisjon og endring av denne slik at de som jobber med lønn får riktig informasjon og kan få riktig refusjon fra NAV.

Direktesendt kurs

31.08.22 09:30 1,5 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 890,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om rettigheter og plikter som gjelder for heltidspermisjon 
  • Hvilken rett har den ansatte til fleksibelt uttak eller delvis permisjon 
  • Viktige forskjeller i regelverket for foreldrepenger og permisjon 
  • Hva du kan/skal/bør ta initiativ til som arbeidsgiver 
  • Hvorfor og hvordan utarbeide og bruke rutiner slik at prosessen for permisjon blir bedre 

Les mer

Kurset gir deg full oversikt over hvilke rettigheter den ansatte har til permisjon fra jobben ved fødsel og adopsjon. Vi går gjennom regelverket både for heltidspermisjon og delvis permisjon og hva som gjelder der en ansatt ønsker å utsette permisjonen med arbeid i kortere eller lengre perioder.

Hva har arbeidstaker rett på av permisjon og hva det er lurt å gjøre som leder er heller ikke alltid det samme, men med full oversikt over rettigheter er det enklere å fatte riktige beslutninger også for leder. Erfaringen tilsier at man må være tidlig ute med informasjon til ansatte om hvilke rutiner som gjelder i virksomheten. Vi går gjennom hvilke rutiner som bør være på plass slik at man unngår uklarheter og diskusjon i etterkant.

Gode prosesser mellom leder og ansatt, kommunikasjon internt og god oversikt over hvilken rett til ansatte har til permisjon hos alle involverte avgjørende for resultatet.

Product Program

Hvem passer dette for?

For deg som er HR-medarbeider eller leder

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t øvrig. Revisor: 1,5t annet.

Product instructors

Kursholdere

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle
Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen