Direktesendt kurs

Korrekt beregning av sykepenger og refusjon fra NAV

Lær beregning av sykepenger på en tidseffektiv og korrekt måte i tråd med loven

Mange arbeidsgivere bruker mye tid på å beregne sykepenger. Gjør man feil, kan man tape penger og handle i strid med Folketrygdloven. 1 time på kurs er en liten investering med potensial for stort utbytte.

Direktesendt kurs

23.11.23 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 440,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Når sykepenger skal beregnes
  • Hvordan beregningen skal foretas etter loven
  • Hvordan beregne sykepenger etter avtale
  • Om unntakene i loven
  • Beregning av sykepenger fra NAV – refusjon

Les mer

Med tilstrekkelig kompetanse innenfor beregning av sykepenger vil lønnsmedarbeideren stå solid rustet til å gjøre jobben korrekt, og sikre at arbeidsgiveren får refundert det den har krav på.

For å forklare regelverkets kompleksitet og for å sikre best mulig læring, eksemplifiserer vi ved hjelp av case som lønnsmedarbeidere med stor sannsynlighet enten allerede kjenner til, eller vil bli kjent med i fremtiden.

Eksempler på problemstillinger som drøftes:

“Arbeidstaker har mottatt en etterbetaling etter lønnsoppgjør i oktober. Vedkommende blir syk i november. Skal etterbetalingen inngå i grunnlaget for sykepenger?”

“Vi har mottatt redusert refusjon på grunn av flere arbeidsgivere. Kan vi trekke arbeidstaker i lønn på grunn av redusert refusjon?”

“Arbeidstaker har provisjonslønn. Provisjonen er sesongbetont og betydelig større i enkelte tider på året. Kan vi benytte årsinntekt for å beregne sykepenger?”

“Arbeidstaker har hatt en varig lønnsendring. Om vi legger til grunn inntekten etter lønnsendringen gir det et lavere grunnlag enn 3 måneder pga. variable inntekter. Skal arbeidsgiver legge til grunn inntekt etter varig lønnsendring eller siste tre måneder?”

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

Lønnsmedarbeidere

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen