Klasseromskurs

HMS for verneombud - kontor og butikk (Oslo)

Lovpålagt HMS-opplæring for deg som jobber på kontor eller i butikk

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og de samarbeider om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. HMS er ikke bare regler, rutiner, rapporter og kontroller! Det handler også om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset får du en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid og verneombudets rolle.

 

Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hva som er tilstrekkelig og forsvarlig opplæring i henhold til det arbeidet som utføres. Jobber du i en bransje hvor det må stilles høyere krav til HMS-opplæringen? Da er dette kurset for deg!

Klasseromskurs

Oslo - Park Inn by Radisson Oslo 11.03.24 09:00 14 timer (2 dager) Få plasser
Gå til påmelding kr. 7 890,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvem som skal gjøre hva, og hvilke krav som gjelder ifølge arbeidsmiljøloven
  • Verneombudets rolle i praksis
  • Hva systematisk HMS-arbeid skal inneholde og hva HMS-kultur er
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud
  • Hva som er forskjellen på HMS-ansvarlig og verneombud
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen (avvikshåndtering)
  • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
  • Hvordan du praktisk går frem om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben
  • Hvordan jobbe for å støtte både ansatte og ledere og dermed virksomheten som helhet

Les mer

Verneombudets rolle i praksis
Hvorfor er HMS-arbeidet viktig, hva er verneombudets rolle og hvordan jobber egentlig verneombudet med HMS i praksis? Praktisk HMS er ikke kun regler, rutiner, rapporter og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset lærer du hvordan du fyller rollen som verneombud og hvordan du tar ansvar og gjennomfører HMS-arbeidet i praksis.

Product Program

Program - dag 1 (11. mars 2024)

Program - dag 2 (12. mars 2024)

Hva er forsvarlig opplæring i din virksomhet?

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er verneombud i kontor eller butikk

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9 t rettslære + 5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.