Klasseromskurs

HMS for arbeidsmiljøutvalg - kontor og butikk (Oslo)

Lovpålagt HMS-opplæring for deg som er AMU-representant

HMS er ikke bare regler, rutiner, rapporter og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, og utvalget består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I dette kurset får du en grundig innføring i systematisk HMS-arbeid og arbeidsmiljøutvalgets viktige rolle. 

 

NB! Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hva som er tilstrekkelig og forsvarlig opplæring i henhold til det arbeidet som utføres. Jobber du i en bransje hvor det må stilles høyere krav til HMS-opplæringen? Da er dette kurset for deg!

Klasseromskurs

Oslo - Park Inn by Radisson Oslo 06.03.24 09:00 14 timer (2 dager) Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 7 890,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvem som skal gjøre hva, og hvilke krav som gjelder ifølge arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøutvalgets rolle i praksis
  • Hva systematisk HMS-arbeid skal inneholde og hva HMS-kultur er
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som del av arbeidsmiljøutvalg
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering
  • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
  • Hvordan jobbe for å støtte både ansatte og ledere og dermed virksomheten som helhet

Les mer

I dette kurset vil du lære om arbeidsmiljøutvalgets viktige rolle og mandat i tillegg til de ulike rollene i virksomhetens HMS-arbeid. Hvordan skal du jobbe for et fullt forsvarlig og godt arbeidsmiljø, og hvem har ansvar for hva?  

Vi gjennomgår typiske og viktige risikofaktorer som stress, trakassering, vold og trusler, ergonomi og inneklima. Vi vil også bruke tid på temaer som arbeidsglede, engasjement, “wellbeing”, samarbeid og hybridarbeid som viktige deler av arbeidet med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. 

Product Program

Program - dag 1 (6. mars 2024)

Program - dag 2 (7. mars 2024)

Hva er forsvarlig opplæring i din virksomhet?

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er AMU-representant innen kontor- eller butikkvirksomhet, men også for deg som er HR-medarbeider, HMS-ansvarlig eller leder med ønske om en grundigere innføring i HMS-arbeidet

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9 t rettslære + 5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.