Videokurs

Ferieplanlegging og ferieavvikling

Slik sikrer du en ryddig ferieplanleggingsprosess og korrekt og rettferdig ferieavvikling

Ferie er et gode som de fleste arbeidstakere setter stor pris på. Derfor er det viktig at ferien planlegges og gjennomføres på en god og rettferdig måte. På kurset ser vi nærmere på den styringsretten arbeidsgiver har med hensyn til ferieavvikling. Vi gir deg også praktiske tips til gjennomføring av en ferieplanlegging som både ivaretar virksomhetens behov for å sikre driften og den ansattes ønsker.

Videokurs

Ikke til salgs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvordan ferien kan avvikles og hvilke varslingsfrister som gjelder
  • Hvordan ferieplanlegge slik at medarbeider blir fornøyd og effektiv drift opprettholdes
  • Hva som skal til for at ferietidspunktet kan endres
  • Hva som skjer med planlagt ferie dersom arbeidstaker blir syk
  • Hvordan ferie kan avvikles i oppsigelsestid
  • Om ferie som ikke avvikles i løpet av året må overføres til neste år eller om den kan utbetales

Les mer

Ferieloven legger hovedansvaret for ferieavviklingen på arbeidsgiver. Arbeidsgiver har også stor styringsrett til å bestemme hvordan og når ferien skal avvikles.

I tillegg til å klargjøre hva som er lov, tar kurset opp praktiske utfordringer og gir innspill til hvordan de kan løses. Eksempler her kan være ansatte som alltid er tidlig ute for å få plassert ferie i attraktive uker, småbarnsforeldres behov for ferie i skoleferien og deltidsansatte med ønske om ferie på enkeltdager.

Vi ser også på hva som skjer med feriedager som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret og gir deg oversikt over reglene for utsettelse av ferie på grunn av sykdom og ferieavvikling i oppsigelsestiden.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.

Les mer om Hans Gjermund