Direktesendt kurs

Driftsmidler – aktivere eller kostnadsføre

Problemstillingene er mange, og ulike regelsett for regnskap og skatt gjør det ikke enklere.

De fleste kommer stadig i situasjoner hvor det er gjort anskaffelser til virksomheten, og man er usikker på om det er mest riktig å kostnadsføre anskaffelsen direkte der og da, eller aktivere det som driftsmiddel i balansen og fordele kostnaden over flere år i form av avskrivninger. Med dette kurset får du hjelp til å gjøre de rette vurderingene, både etter regnskapsregelverket og skattereglene.

Direktesendt kurs

28.09.22 13:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva et driftsmiddel er
  • Hvilke regelverk vi må forholde oss til
  • Hvordan driftsmiddelets pris og levetid spiller inn
  • Om man må følge samme vurdering regnskapsmessig som skattemessig

Product Program

Hvem passer dette for?

Alle som er involvert i økonomi og regnskap inkludert eksterne regnskapsførere og revisorer.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t bokføring. Revisor: 1t finansregnskap.

Product instructors

Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten Thorkildsen

Morten har vært innleid som rådgiver hos Simployer fra 2014. Han har en bachelor i revisjon fra 1994, godkjenning fra Finanstilsynet som registrert revisor og autorisert regnskapsfører, og 25 års erfaring fra revisjon- og regnskapsbransjen.

Les mer om Morten