Direktesendt kurs

Det du trenger å vite om foreldrepenger

Effektiv kommunikasjon og praktiske løsninger for å håndtere arbeidstakers fravær under foreldrepermisjon og uttak av foreldrepenger.

Kurset fokuserer på å gi deg verktøyene du trenger for å kommunisere effektivt med ansatte om løsninger for foreldrepermisjon. Du vil lære om praktiske tilnærminger for å håndtere arbeidstakers fravær i forbindelse med permisjon og uttak av foreldrepenger.

Direktesendt kurs

24.10.23 13:00 1 time Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 1 440,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR Lønn

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Erfaringene knyttet til regelendringen fra 2021 om fri utsettelse av foreldrepenger.
  • Forskjellen mellom fri utsettelse og delvis permisjon og hvordan veilede ansatte i å ta informerte valg.
  • Praktisk beregning av foreldrepenger
  • Hvordan håndtere beregningen ved utsettelse av foreldrepengeperioden.
  • Regler og retningslinjer for foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon, og forståelse av eventuell betydning av rekkefølgen disse tas i.
  • Om utvidede rettigheter som er gitt til fedre med selvstendig opptjeningsrett, og hvordan disse kan påvirke planleggingen av foreldrepermisjon.

Les mer

Dette kurset tar sikte på å øke din kompetanse i å håndtere kommunikasjon om foreldrepermisjon og tilby praktiske løsninger for en smidigere prosess. Reglene og retningslinjene rundt foreldrepenger endres ofte, og det er viktig å holde seg oppdatert for å kunne håndtere arbeidstakers ønsker om uttak av foreldrepermisjon, hva arbeidstaker har krav på og hva du som arbeidsgiver kan si nei til.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som arbeider innen HR eller lønn

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Les mer om Jørgen