Direktesendt kurs

Arbeidstid – plassering i døgn og uke, vaktordninger, hviletid og pauser

Kurset inngår som fjerde kurs i en kursserie som består av 4 enkeltkurs høsten 2022 som setter fokus på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette fjerde kurset i vår kursserie om arbeidstid ser vi på hvordan arbeidstiden kan plasseres innenfor døgn og uke. Vi klargjør også reglene for beregning av arbeidstid ved ulike vaktordninger og forklarer lovens regler om hviletid og pauser.

Direktesendt kurs

14.12.22 10:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvordan arbeidstiden kan plasseres innenfor døgnet og uken 
  • Forbudet mot nattarbeid og søndagsarbeid 
  • Hvordan arbeidstiden beregnes ved vakt på og utenfor arbeidsstedet 
  • Krav til daglig og ukentlig hviletid 
  • Hvor mange søndager på rad arbeidstaker etter avtale kan jobbe 
  • Hva som regnes som kompenserende hvile 

Les mer

Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Det er nok å nevne stadige tilbakevendende avsløringer av ulike virksomheters brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjonene knyttet til om reisetid er arbeidstid eller ikke.

For å gi HR og ledere et godt grunnlag for å styre innenfor arbeidsmiljølovens rammer, arrangerer vi i perioden november til desember 2022 fire forskjellige digitale kurs om arbeidstid.

Du kan selvfølgelig velge å bare ta dette kurset, men vi anbefaler at du tar hele serien. Alle kursene inngår også i abonnement på digitale kurs - HR. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

Product Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.