Direktesendt kurs

Arbeidstid – arbeidsgivers ansvar og unntak fra arbeidstidsreglene

Kurset inngår som første kurs i en kursserie som består av 4 enkeltkurs høsten 2022, som setter fokus på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Mange HR-medarbeidere og ledere synes at reglene om arbeidstid er vanskelige. På dette første kurset i vår kursserie om arbeidstid klargjør vi det ansvar arbeidsgiver har for arbeidstakers arbeidstid. Vi ser også nærmere på hva som kjennetegner ledende og særlig uavhengige stillinger, og gir oversikt over de ulike unntaksmuligheter det er i lovens regler om arbeidstid.

Direktesendt kurs

23.11.22 10:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Arbeidsgivers ansvar for at reglene om arbeidstid overholdes
  • Hvilke arbeidstakere som er unntatt fra reglene om arbeidstid
  • Mulighetene til å avtale unntak med arbeidstaker og tillitsvalgte
  • Når avtaler med tillitsvalgte kan benyttes for uorganiserte arbeidstakere
  • Arbeidstakers rett på redusert arbeidstid

Les mer

Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Det er nok å nevne stadige tilbakevendende avsløringer av ulike virksomheters brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjonene knyttet til om reisetid er arbeidstid eller ikke.

For å gi HR og ledere et godt grunnlag for å styre innenfor arbeidsmiljølovens rammer, arrangerer vi i perioden november til desember 2022 fire forskjellige digitale kurs om arbeidstid.

Du kan selvfølgelig velge å bare ta dette kurset, men vi anbefaler at du tar hele serien. Alle kursene inngår også i abonnement på digitale kurs - HR. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

Product Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet.