Direktesendt kurs

Arbeidstid – kursserie à 4 kurs

Denne temaserien består av 4 direktesendte kurs som omhandler sentrale problemstillinger relatert til arbeidstid. Læringspunktene favner bredt. Temaserien sikrer kunnskapen du trenger.

Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Det er nok å nevne stadige tilbakevendende avsløringer av ulike virksomheters brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjonene knyttet til om reisetid er arbeidstid eller ikke.

For å gi HR og ledere et godt grunnlag for å styre innenfor arbeidsmiljølovens rammer, arrangerer vi i perioden november til desember 2022 fire forskjellige direktesendte digitale kurs om arbeidstid.

Du kan selvfølgelig velge å kun delta på enkeltkurs, men vi anbefaler at du tar hele serien. Både fordi det er et komplett opplæringsløp, og fordi du får en gunstig "pakkepris".

NB: Er du abonnent på digitale kurs HR eller ledelse er alle enkeltkursene allerede inkludert. Med abonnement sikres du jevnlig faglig oppdatering slik at fagkompetansen din stadig utvikles.

 

Du får:

Direktesendt kurs

23.11.22 10:00 4 timer Ledige plasser
Bestill kr. 3 450,- (unntatt MVA)
Finnes også i abonnement:
HR Ledelse

Course Rating

0/5

Product Program

Arbeidsgivers ansvar og unntak fra arbeidstidsreglene - direktesending 23. november 2022

Alminnelig arbeidstid, reisetid og overtid - direktesending 30. november 2022

Fleksitid og gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - direktesending 7. desember 2022

Plassering i døgn og uke, vaktordninger, hviletid og pauser - direktesending 14. desember 2022

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 4t rettslære. Revisor: 4t annet.