Direktesendt kurs

Arbeidstid og arbeidsgivers ansvar

Hvem gjelder arbeidstidsreglene for og hvilke muligheter finnes til å avtale unntak?

For arbeidsgiver kan det være utfordrende å ha kontroll på hvilke arbeidstakere som faller inn under reglene i arbeidsmiljøloven. Det dukker stadig opp avsløringer om brudd på arbeidstidsreglene! Hvilke avtalemuligheter har du som arbeidsgiver, og hva må du passe på med hensyn til registrering og kontroll av arbeidstiden?

Direktesendt kurs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvilket ansvar arbeidsgiver har for å overholde reglene om arbeidstid
  • Hva som er en ledende eller særlig uavhengig stilling
  • Hvilke unntak som kan avtales med arbeidstaker og tillitsvalgt
  • Når avtale med tillitsvalgte kan benyttes for uorganiserte arbeidstakere
  • Hva arbeidstakers rett til redusert arbeidstid innebærer

Les mer

Med dette kurset får du som leder eller HR-medarbeider et godt grunnlag til å styre innenfor arbeidsmiljølovens rammer! Juridisk rådgiver, Hans Gjermund Gauslaa vil i dette kurset gjennomgå arbeidsgivers ansvar for at reglene om arbeidstid overholdes. Oppfyller du arbeidsgivers plikt til å ha kontroll over hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet?

I løpet av kurset lærer du også om hva som skal til for å være unntatt fra reglene om arbeidstid, og hvilke muligheter som finnes til å avtale unntak fra lovens generelle regler. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er leder eller HR-medarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t rettslære. Revisor: 1t annet

Product instructors

Kursholdere

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996.

Les mer om Hans Gjermund