Direktesendt kurs

Ansattreisen – medarbeiderutvikling

Oppfølging og utvikling av medarbeidere er viktige lederverktøy. Spesielt viktig blir det når kampen om talent og kompetanse er høy.

Faglig- og personlig utvikling er en nøkkel for medarbeideres trivsel, motivasjon og engasjement. Medarbeideren skal oppleve utvikling, og leder skal påse at utviklingen skjer på områder i overenstemmelse med arbeidsgivers kompetanse- og ressursbehov.

Leder har derfor et stort ansvar for å følge opp sine medarbeidere, både i form av planlagt/formell - oppfølging, og tilfeldig/improvisert -oppfølging. Medarbeidere som har positive opplevelser med personlig utvikling og individuelt tilpasset oppfølging i arbeidsforholdet, strekker seg ofte langt for å levere, og de tenderer til å bli værende.

Dette kurset vil ta for seg oppfølgingsløp som gjennomføres under normale omstendigheter hvor kjente aktiviteter som medarbeidersamtalen med oppfølgingssamtalen benyttes. Den vil også ta for seg med utfordrende samtaler som konflikthåndtering og den ofte «vanskelige samtalen». I tillegg vil kurset gi forslag til andre utviklingsaktiviteter og andre muligheter internt i virksomheten.

Kurset inngår som fjerde kurset i en kursserie som består av 6 enkeltkurs høsten 2022, som setter fokus på medarbeideres livsløp hos en arbeidsgiver.

Direktesendt kurs

02.11.22 10:00 1 time Ledige plasser
Bestill kr. 1 390,- (unntatt MVA)
Inngår også i abonnement:
HR

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvorfor er utviklingsmuligheter er viktig for å beholde medarbeidere
  • Viktigheten av å følge opp sine medarbeidere
  • Den viktige hverdagsledelsen – den tydelige lederen
  • Kjente begrep som medarbeidersamtalen, konflikthåndtering og «den vanskelige samtalen»
  • Forslag til andre utviklingsaktiviteter

Product Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1t øvrig. Revisor: 1t annet.

Product instructors

Kursholdere

Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har 12 års erfaring fra HR-feltet, og har de siste 10 årene jobbet som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Les mer om Fam Camilla