Videokurs

Lær om arbeidsgivers nye ansvar for å rapportere likestillingsarbeid i årsberetningen fra 2022

Lær hvordan du ifølge nye lovkrav fra 2020 må jobbe med å fremme likestilling, mangfold og hindre diskriminering, og hvordan dette arbeidet skal redegjøres for i årsberetningen fra 2022.

Det kan være vanskelig å vite hva du faktisk må ta tak i, og hvor detaljert arbeidet skal utføres for å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten. I år må mange virksomheter i tillegg for første gang rapportere om lønnsforhold fordelt på kjønn og kartlegge bruken av ufrivillig deltid i årsberetningen. 

Dette kurset klargjør og gir deg råd og tips om hvordan du må jobbe i praksis for å oppfylle reglene som ble endret og forsterket i 2020, ved innføring av redegjørelsesplikt fra i fjor og lønnskartleggingsplikt fra i år.

 

Dette kurset ble direktesendt 17. mars 2022. Kurset er tilgjengelig som videokurs frem til 17. juni 2022.

Videokurs

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva det betyr at arbeidsgiver må redegjøre offentlig for likestillingsarbeidet
  • Hvordan skal redegjørelsen i årsberetningen gjøres i form, omfang og detaljgrad
  • Hva det innebærer at arbeidsgiver har en plikt til å jobbe aktivt med å fremme likestilling og hindre diskriminering
  • “Firetrinnsmetoden” mange arbeidsgivere har plikt til å benytte
  • Hvilke arbeidsgivere som har en aktivitets- og redegjørelsesplikt

Les mer

Aktivitetsplikten handler om at arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, mangfold og hindre diskriminering. Den generelle aktivitetsplikten gjelder for alle arbeidsgivere, og har ikke sammenheng med konkrete tilfeller av diskriminering. 

Aktivitetsplikten innebærer også for mange virksomheter at de må jobbe etter en bestemt metode som består av fire trinn. Metodekravet gjelder alle offentlige og private virksomheter med over 50 ansatte. Dersom en av partene krever det, gjelder metodekravet også for private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte.  

Under dette kurset får du en innføring i denne metoden. I tillegg lærer du om redegjørelsesplikten som blant annet innebærer at du må redegjøre for arbeidet i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument. Vi går igjennom eksempel på hvordan denne redegjørelsen kan gjøres, slik at deltakerne får en forståelse av hvilket omfang og detaljgrad som forventes. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og andre som arbeider strategisk og/eller operativt med å fremme likestilling og mangfold, samt hindre diskriminering i virksomheten.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 2t rettslære. Revisor: 2t annet.

Product instructors

Kursholdere

Camilla Schie-Veslum

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Les mer om Camilla