Videokurs

Advarsler og oppsigelse – slik gjør du det korrekt

Lær hvordan du kan gå frem dersom arbeidstaker ikke presterer i samsvar med forventningene

Noen ganger oppstår det utfordringer med enkelte ansatte. I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hva vi som arbeidsgiver kan og bør gjøre. På dette kurset viser vi både hvilke rammer arbeidsmiljøloven stiller opp, og vi gir veiledning om hvordan arbeidsgiver bør bruke advarsler i slike vanskelige personalsaker.

Videokurs

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • Når vi kan bruke advarsler og hvordan vi bør gå frem
  • Hvorfor det er viktig å sikre dokumentasjon for den oppfølging som gjennomføres
  • Om reglene for oppsigelse i prøvetiden og etter utløpet av prøvetiden
  • Hva som gjelder med hensyn til oppsigelse og sykefravær
  • Forskjellen på oppsigelse og avskjed

Les mer

Mange ledere og HR-medarbeidere har inntrykk av at det nærmest er umulig å si opp ansatte. Det stemmer ikke, men det er svært viktig at man gjennomfører en god oppfølgingsprosess, og arbeidsgiver må kunne dokumentere denne prosessen. Svikt i dette forarbeidet, vil fort kunne føre til at arbeidsgiver taper en oppsigelsessak.

Det kan være mange ulike årsaker til at arbeidsgiver ikke er fornøyd med arbeidstaker. Det kan være arbeidsprestasjoner som ikke er i samsvar med forventningene, ulike former for ordrenekt, motarbeidelse av endringer eller manglende overholdelse av den avtalte arbeidstiden.

Uansett hva som er årsaken, må arbeidsgiver gjennomføre en ryddig oppfølgingsprosess. Dersom oppfølgingsprosessen ikke fører til nødvendige endringer, må arbeidsgiver også vurdere om, og hvordan, arbeidsforholdet kan avsluttes.

Product Program

Program

Hvem passer dette for?

HR-medarbeidere og ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 1,5t rettslære. Revisor: 1,5t annet.

Product instructors

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni