Johnny Nymark

Rådgiver økonomi

open_in_new LinkedIn

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.

Fagsupport innen lønn:

Som rådgiver viser Johnny daglig vei i både enkle og avanserte problemstillinger.

Kursleder:

Johnny har avholdt tusenvis av kurs innenfor lønnsområdet. Han er en veldig populær kursleder, og det er ikke uten grunn at Johnny har mange faste kunder på internkurs - noen kunder har han faktisk kjørt kurs for hvert år i over 25 år. Deltar du på et av kursene hans, er du ikke bare garantert nyttig og oppdatert kunnskap, men også godt humør og høy takhøyde! Som kursleder er Johnnys strategi å forklare vanskelige regler på en enkel måte, slik at du som lønnsarbeider kan føle deg trygg og jobbe selvstendig.

Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.