Learning Library Eksperter

Kursbiblioteket vårt er laget av fagspesialister som har lang erfaring fra ledende roller i privat og offentlig sektor. Vi er stolt av å kunne si at våre eksperter er blant markedets aller beste på sine områder. De overvåker de siste trendene og bruker sin erfaring på å skape og forbedre de mest relevante kursene for dagens ledere.

Darryl Finnel

Leadership Developer

Darryl har mer enn 25 års erfaring som lederutvikler, forretningsutvikler og coach, men har også vært linjeleder og administrerende direktør i løpet av denne tiden. Han har blant annet jobbet med IKEA, Schindler Hiss, Fujitsu, St. Jude Medical, Britannia Airways og LRF.

Darryls genuine nysgjerrighet og tydelige kommunikasjon har hjulpet han med å oppdage kundens potensial for å kunne definere og støtte virksomhetene i deres utviklingsprosess. Hans evne til å coache andre er en høyt verdsatt kvalitet ifølge hans kunder.

Darryl har også stor interesse i å støtte ledere i ulike typer endringsarbeid, hvor han selv har bl.a. vært Global Change Manager i et stort internasjonalt svensk selskap.

Darryl har engelsk og svensk som sitt morsmål.

Linkedin     Nettside

Christoffer Bertilsson

Administrerende direktør i LinkedKurs

Christoffer Bertilsson er administrerende direktør i LinkedKurs, og er også kjent som Mr. LinkedIn. Han har lang erfaring med å hjelpe fagfolk og bedriftsledere til å utnytte digitale plattformer bedre og bli mer relevante for vår digitale tidsalder.

I følge Christoffer er LinkedIn den beste plattformen for profesjonell synlighet i dag, der han har hjulpet 1000-vis av fagfolk og bedriftsledere med å mestre plattformen for å utvikle sin karriere, få et større forretningsnettverk og mangedoble sine forretningsmuligheter.

Christoffer har også jobbet med hundrevis av selskaper i Skandinavia med deres employer branding-strategier på LinkedIn.

Linkedin     Nettside

Linnea Bywall

Lic. Psychologist and Head of People

Linnea Bywall er en autorisert psykolog som mener at bedrifter som rekrutterer de rette menneskene og utvikler de oppnår et enormt konkurransefortrinn. Med en faglig bakgrunn fra rekruttering og lederutvikling jobber hun nå som Head of People for det raskt voksende, Stockholmsbaserte teknologiselskapet Alva Labs.

Linnea elsker forskningsbaserte modeller og har, med vitenskap som grunnlag, bygget opp staben på Alva fra grunnen av. I tillegg til å være en nerd på datadreven rekruttering, er Linnea en tidligere profesjonell løper.

Linkedin     Nettside

Hira Wasif

Msc in Psychology & Customer Success Manager

Hira flyttet til Sverige fra Pakistan i 2018 og tok en mastergrad i psykologi på Lunds universitet. Hun har erfaring som psykolog i Pakistan, har over seks års høyere utdanning i psykologi og er utdannet til å drive individuell- og gruppeterapi. Hun er ekspert på å tilrettelegge DEI-workshops (Diversity, Equity, and Inclusion).

Hira jobber som Senior Customer Success Manager hos Alva Labs, og hjelper organisasjoner med å omstrukturere rekrutteringsprosessene sine for å bli mer forutsigbare og inkluderende.

Hira jobber også som konsulent for organisasjoner for å hjelpe dem med å sette og rulle ut deres DEI-agenda, samtidig som hun jobber frivillig med ideelle organisasjoner for å spre bevissthet om erfaringene til internasjonale mennesker på arbeidsmarkedet.

Linkedin     Nettside

Bjørne Bjørnson 

Mindfulness Coach

Bjørne utdanner innen mindfulness og meditasjon med mål om å forbedre mental helse, forretningsresultater og menneskelige relasjoner. Han har en mastergrad i offentlig administrasjon fra Texas A&M University, med fokus på energipolitikk og økonomi. Etter studiene jobbet han som ledelseskonsulent for Kearney og Deloitte.

I dag er hans mål og største ønske å lære folk hvordan de bedre kan forvalte samfunnets kanskje viktigste, fornybare ressurs, og det er vår psykiske helse. På sine kurs vil han vise deg at stressreduksjon, forbedret humør, kognitiv ytelse, medfølelse og mestring av endringer er alle ferdigheter som kan trenes med de riktige verktøyene.

Linkedin     Nettside

Atle Torp 

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Atle er opptatt av at du som deltar på kurs skal oppleve at du får relevant og praktisk kunnskap som gir deg mulighet til å håndtere de utfordringer du møte i arbeidshverdagen.

Han er kjent som en trygg og kunnskapsrik kursleder og høster positive tilbakemeldinger på kursene han leder. Et kurs med Atle garanterer nyttig fagstoff, god stemning og en ivrig kursleder!

Linkedin     Nettside

Fam Manson 

Rådgiver HR og ledelse

Fam har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. 

Fam har 12 års erfaring fra HR-feltet, og har de siste 10 årene jobbet som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.

Fam er rådgiver i Simployer innenfor praktisk HR og HR og ledelse. Hun har lang erfaring med HR fra A-Å med et stort fokus på rådgivning og formidling ut mot ansatte i organisasjonen, med en hovedvekt på unge ledere. Av erfaring ser hun at det er viktig at HR og regelverk knyttet opp mot faget skal kunne formidles på en praktisk og forenklet måte. 

Linkedin     Nettside

Camilla Schie-Veslum

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

Camilla er en blid og folkelig kursleder som er opptatt av å fremstille vanskelig juridisk stoff på en enkel måte. I tillegg til faglig dyktighet har hun stor omsorg for sine kursdeltakere og har fokus på at alle henger med. Hun berømmes gjerne av tidligere kursdeltakere, på både åpne og bedriftsinterne kurs, for interessante temaer og god formuleringsevne.

Linkedin     Nettside

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er utdannet jurist og har åtte års erfaring fra Arbeidstilsynet hvor hun har arbeidet som rådgiver og med utadrettet tilsynsaktivitet innenfor de fleste offentligrettslige områder av arbeidsmiljøloven. I tillegg har hun lang erfaring med ulike arbeidsrettslige problemstillinger som tillitsvalgt.

Karoline har lang erfaring med å holde opplæring på ulike arbeidsrettslige temaer og HMS. Hun vet å gi råd og veiledning på en måte som gjør at regelverket kan forstås og overholdes i praksis. Som rådgiver i Simployer innenfor trygderett, arbeidsrett og HMS er Karoline opptatt av å formidle på en enkel måte som gjør at regelverket blir lettere å forstå og overholde i praksis. 

Linkedin     Nettside

Hans Gjermund Gauslaa

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Som rådgiver bistår Hans Gjermund arbeidsgivere i en rekke spørsmål knyttet til rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Han bistår med å avklare regelverk i forkant av ulike prosesser på arbeidsplassen og er også involvert der det dukker opp uenigheter/ tvister.

Hans Gjermund er en dyktig kursleder. Han er opptatt av å skape en større forståelse for det aktuelle regelverket slik at du som kursdeltaker, skal bli bedre i stand til å finne løsninger på ulike utfordringer som dukker opp i arbeidshverdagen. 

Linkedin     Nettside

Lilian Ekelin

Strategisk HR-konsulent

Strategisk HR-konsulent, grunnlegger av Talent Strategyhouse og Engasjementskonsulent Simployer & Frankly.

Lilian er ekspert på strategisk HR-arbeid samt lederutvikling og rekruttering. Hun har jobbet med endringsledelse, coaching og rådgivning innen HR-området under flere M&A-avtaler.

Linkedin     Nettside

Lena Hjalmarström

Ledelsecoach

Lena har mer enn 20 års erfaring innen HR i ulike virksomheter og i ulike bransjer, hovedsakelig innen privat næringsliv. Med sin lange og brede erfaring vet Lena hvordan hun skal trigge ledere til å kontinuerlig ville utvikle sine egenskaper.  

Siden 2011 har Lena drevet eget firma, hvor hun både er ledercoach og trener innen arbeidsmiljø, ledelse, stress & restitusjon og psykisk sikkerhet. Lena er også utdannet mekler i konflikter.

Ettersom mange av oppdragene gjennom årene har vært for internasjonale selskaper, er Lena vant til å trene og coache ledere både på svensk og engelsk.

Linkedin     Nettside

Helena Korduner

CEO og Senior konsulent, Partner hos Amazing Leaders Nordic

Helena Korduner er administrerende direktør, partner og senior lederkonsulent i Amazing Leaders Nordic AB, et konsulentselskap spesialisert på individuell coaching, team- og ledergruppeutvikling samt utviklingsprogrammer for ledere og spesialister i ulike bransjer.

Helena er en erfaren ekspert innen lederutvikling og organisasjonsendring. Hun har lang erfaring med å støtte både store, mellomstore og små vekstfokuserte bedrifter på deres utviklingsreiser. Hun har meget sterke undervisnings- og kommunikasjonsevner. Dette kombinerer hun med sine brede bransjeerfaring for å skape engasjement og finne veier framover. 

I tillegg til sine seniorkonsulentoppdrag har Helena over 15 års praktisk erfaring med å ha jobbet som leder, på både lavere og høyere nivåer. Hun har blant annet en mastergrad i International Business Administration & Economics.

Linkedin     Nettside

Tommy Wilén

Naprapat og ekspert på ergonomi og arbeidshelse

Tommy Wilén er autorisert naprapat og ekspert på ergonomi og arbeidshelse. Han er en høyt ansett foreleser, trener og ergonom.

Han utvider synet på arbeidsmiljøet og dets innvirkning på ansattes humør og arbeid. Tommy kommer blant annet inn på ergonomi, psykisk og fysisk helse, vanlige arbeidsskader og hvordan alle disse komponentene påvirker en bedrifts prestasjoner og trivsel. Med en stor dose humor og kunnskap, kombinert med en litt punkete tilnærming til hele helsebransjen, inspirerer og utdanner Tommy sine seere til å skape varige, helsefremmende endringer som igjen fører til bedre resultater.

Linkedin     Nettside

Signe Enemark Kildesgaard

Lederkonsulent

Signe Enemark Kildesgaard brenner for å hjelpe ledere med å lykkes i sin rolle, i tett samarbeid med virksomhetene hun jobber med..

Som lederkonsulent har Signe solid kompetanse innen rådgivning og utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Hun designer og leverer leder- og endringsledelsesprogrammer.

Linkedin     Nettside