Medarbeidersamtaler i en digital verden

 Meld deg på gratis webinar 24. september

 

 

Er den klassiske medarbeidersamtalen utdatert?

Hvordan følger man best opp medarbeidere i en digital verden?

 

Dette er noen av temaene vi vil diskutere i webinaret.

4. mars 2020 gjennomførte vi et webinar om medarbeidersamtalen der vi diskuterte viktige temaer som vil være nyttige når man skal forberede, gjennomføre og følge opp disse samtalene. Noen dager etter dette webinaret kom Covid-19 til Norge. Landet gikk inn i en sjokkfase med høy usikkerhet, nedstenginger, permitteringer, hjemmekontor og andre omfattende endringer. Mange virksomheter har også opplevd stor vekst i perioden og jobber på spreng med å klare å ansette nok personer.

Verden har endret seg drastisk siden 4. mars, og digitaliseringen har tatt et sjumilssteg det siste halve året. Enten vi liker det eller ei, så vil mange av endringene vi har opplevd det siste halve året bli varige endringer som virksomheter må tilpasse seg. Økt bruk av hjemmekontor kan gi økt distanse til medarbeiderne, og vil føre til endringer i måten vi jobber med ledelse, medarbeideroppfølging og medarbeiderutvikling fremover.

De fleste virksomheter er påvirket av koronasituasjonen på den ene eller andre måten. For virksomhetene som er negativt berørt meldes behov for omdisponering av personell, omstilling, nedbemanning eller permitteringer. Slike endringer innebærer ofte vanskelige samtaler mellom ledere og ansatte som er viktig å kunne dokumentere i form av gode referater. For virksomhetene som nå opplever vekst vil det være behov for rekruttering og innfasing av nye ansatte som også medfører viktige samtaler som bør dokumenteres.

 

Vi skal snakke om:

  • Kort tilbakeblikk fra forrige webinar om medarbeidersamtalen 4. mars
  • Derfor er medarbeidersamtaler og tett dialog viktigere nå enn før Covid-19
  • Fordeler ved å digitalisere medarbeidersamtalen
  • Sjekkliste med gode råd
  • Demo av vår dialogmodul
  • Spørsmål og svar

 

Tidspunkt: 24. september kl 14:00
Varighet:  Ca 45 minutter inkludert spørsmål og svar
Pris:  Gratis 

Registrer deg for å se webinaret: 

Gi dine kolleger verktøyene de trenger

I webinaret vil du få oversikt over hvordan digitale verktøy kan hjelpe dere å gjennomføre bedre medarbeidersamtaler.

Gode forberedelser og forutsigbarhet skaper trygghet og øker kvaliteten på medarbeidersamtalen og oppfølgingssamtaler slik at disse ikke blir en tidkrevende pliktøvelse som gir lite verdi. Referater som er lagret med rollestyring og distribuert i tråd med GDPR gir trygghet og etterrettlighet.

Les mer om Simployer dialog her

Relevant for meg?

Webinaret er nyttig for deg som jobber med HR-ledelse, organisasjonsledelse, og for deg som er leder med personalansvar og skal gjennomføre medarbeidersamtaler. Det er relevant både for store og små virksomheter, for eksisterende brukere av Simployer og for dere som vurderer å anskaffe et HRM-system.

Del gjerne invitasjonen med aktuelle kolleger og nettverk.
Panel

For å ta dere gjennom webinaret har vi med oss to erfarne kolleger i Roar og Anne Mari. De har begge mye kundekontakt og kjenner godt til hvilke utfordringer og behov som er i markedet til enhver tid.


Roar Hildebrandt, Leder kundeutvikling


Anne Mari Hjelbak, Storkundeansvarlig


Halvor Hauge, programleder