Hei og velkommen!

Capitech ble i 2017 del av Infotjenester-gruppen, og i januar 2020 samlet vi vår virksomhet under ett navn, Simployer. Informasjon som du tidligere har funnet på capitech.no, vil du nå finne her.

Teknisk support   Les mer om Simployer tid og plan

Hva er Simployer?

Simployer gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver

Simployer tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, HR-systemer og opplæring.

Les mer om Simployer

«Simplify» for forenkling, «employer» for arbeidsgiver, og Simployer for helheten.

Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Mer om Simployer tid og plan