Takk for at du ønsker å kjøpe Simployer Chatbot til din personalhåndbok!  

Nedenfor får du mer informasjon om betingelser. Dersom du ønsker å bestille produktet, registrerer du inn opplysningene i skjemaet på denne siden. 

Pris

Kampanjepris på Simployer Chatbot er 6000 kr pr år. 

  • For virksomheter med flere enn 2500 ansatte avtales prisen særskilt i hvert tilfelle. Du vil bli kontaktet av oss med mer informasjon og et tilbud.

Øvrige betingelser

Ved å registrere opplysningene i skjemaet på denne siden, bestiller du produktet og godtar betingelsene som her er beskrevet. Du vil også få en ordrebekreftelse fra oss der dette er beskrevet.

Simployer Chatbot er et tilleggsprodukt til Simployer personalhåndbok, og følger de samme betingelsene som i deres eksisterende avtale. I tillegg gjelder følgende:


Databehandleravtale og underleverandør

Simployer Chatbot benytter underleverandør Kindly AS. Dersom dere har en databehandleravtale med oss fra før, varsles dere herved om ny underleverandør og at Kindly AS umiddelbart blir en ny underleverandør til punkt 4 i eksisterende databehandleravtale.

Dersom dere ikke har en databehandleravtale med oss i dag, må en databehandleravtale inngås før dere kan ta i bruk chatboten. Dette vil i så fall bli sendt deg for signering før vi etablerer produktet.
Kindly AS behandler ikke persondata for å kunne levere chatboten. Databehandleravtalen regulerer hvordan data behandles og slettes.

Faktura

Faktura blir sendt til registrert fakturamottaker for håndbøker i vårt system.

Implementering

Simployers leveranseteam vil aktivere Simployer Chatbot på personalhåndboken deres innen 4 uker fra bestillingsdato. Gjennom kjøpet har du akseptert at Simployer får tilgang til personalhåndboken i deres kundebase for å aktivere Simployer Chatbot.  

Når produktet er ferdig etablert, vil du få en bekreftelse på at alt er klart til bruk fra vårt leveranseteam.

Dersom du har noen spørsmål til ordren, ta kontakt med oss på tlf. 69 97 17 00.

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her