Vi gjør det enkelt å være god på HMS

 

Usikker på hvordan dere gjennomfører HMS-arbeidet i praksis? Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige tingene. 

Å være god på HMS handler blant annet om gjennomføringsevne og det å legge til rette for medvirkning fra medarbeiderne.


 Snakk med oss om HMS

Ulike løsninger - tilpasset ulike behov

Vi har verktøyene som gjør det enkelt å jobbe effektivt og målrettet med HMS for hele virksomheten. Vi gjør ikke selve jobben for dere, men vi legger til rette for å jobbe riktigere og raskere - og ikke minst; vi gjør det mye enklere å være god.

thumb_up OVERSIKT

Sørg for å gi alle en samlet oversikt over lovverk og rutiner som gjelder for virksomheten deres.

notifications GJENNOMFØRING

Bidra til at handlingsplanene gjennomføres med en felles plan, oversikt over ansvarlige og varslinger.

cloud DOKUMENTASJON

Legg til rette for å enkelt dokumentere de HMS-aktivitetene dere faktisk gjennomfører. 

call_made FORBEDRING

Forenkle avviks- og forbedringsarbeidet i virksomheten med et verktøy som er enkelt å bruke for alle.

people FAGSTØTTE

Ha en sparringspartner for kvalitetssikring, trygghet og beste praksis lett tilgjengelig.

star KOMPETANSE

Ivareta intern kompetanse og rolletilpasset opplæring

format_quote

For å jobbe systematisk med sikkerhet, er vi avhengig av å ha alle medarbeiderne våre med oss. 
I tillegg til å ha en god løsning for å registrere avvik, har vi HMS-håndbok med alle krav, rutiner, handlingsplaner osv. på ett sted.


- Stein Hjelle, HMS-ansvarlig i Mørenett

Hvorfor velge våre HMS-verktøy?

looks_one


Våre verktøy gir tydelige rutiner for hva som skal gjøres og forventes, og bidrar til mer effektive arbeidsprosesser og mindre rom for uklarheter og negative arbeidsmiljøfaktorer.

looks_two


Våre verktøy bidrar til, og muliggjør, godt lederskap og godt medarbeiderskap ved at vi formidler erfaringsbasert beste praksis tilpasset bransje og virksomhet.

looks_3


Våre verktøy forenkler informasjon, kommunikasjon og medvirkning fra arbeidstakere, noe som igjen fører til mer engasjement, kontinuerlig forbedring og bedre resultater.

looks_4


Våre verktøy gjør det enkelt å synliggjøre også positive arbeidsmiljøtiltak og stimulere til ytterligere forbedringer, noe som igjen gir bedre resultater på bunnlinjen til slutt.

Vil du jobbe mer effektiv med HMS?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her