Vi gjør det enkelt å være god på HMS

 

Usikker på hvordan dere gjennomfører HMS-arbeidet i praksis? Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige tingene. 

Å være god på HMS handler blant annet om gjennomføringsevne og det å legge til rette for medvirkning fra medarbeiderne.


 Snakk med oss om HMS

Ulike løsninger - tilpasset ulike behov


Vi har verktøyene som gjør det enkelt å jobbe effektivt og målrettet med HMS for hele virksomheten. Vi gjør ikke selve jobben for dere, men vi legger til rette for å jobbe riktigere og raskere - og ikke minst; vi gjør det mye enklere å være god.

thumb_up OVERSIKT

Sørg for å gi alle en samlet oversikt over lovverk og rutiner som gjelder for virksomheten deres.

notifications GJENNOMFØRING

Bidra til at handlingsplanene gjennomføres med en felles plan, oversikt over ansvarlige og varslinger.

cloud DOKUMENTASJON

Legg til rette for å enkelt dokumentere de HMS-aktivitetene dere faktisk gjennomfører. 

call_made FORBEDRING

Forenkle avviks- og forbedringsarbeidet i virksomheten med et verktøy som er enkelt å bruke for alle.

people FAGSTØTTE

Ha en sparringspartner for kvalitetssikring, trygghet og beste praksis lett tilgjengelig.

star KOMPETANSE

Ivareta intern kompetanse og rolletilpasset opplæring

format_quote

For å jobbe systematisk med sikkerhet, er vi avhengig av å ha alle medarbeiderne våre med oss. 
I tillegg til å ha en god løsning for å registrere avvik, har vi HMS-håndbok med alle krav, rutiner, handlingsplaner osv. på ett sted.


- Stein Hjelle, HMS-ansvarlig i Mørenett


Hvorfor velge våre HMS-verktøy?

  • Våre verktøy gir tydelige rutiner for hva som skal gjøres og forventes, og bidrar til mer effektive arbeidsprosesser og mindre rom for uklarheter og negative arbeidsmiljøfaktorer.

  • Våre verktøy bidrar til, og muliggjør, godt lederskap og godt medarbeiderskap ved at vi formidler erfaringsbasert beste praksis tilpasset bransje og virksomhet.

  • Våre verktøy forenkler informasjon, kommunikasjon og medvirkning fra arbeidstakere, noe som igjen fører til mer engasjement, kontinuerlig forbedring og bedre resultater.

  • Våre verktøy gjør det enkelt å synliggjøre også positive arbeidsmiljøtiltak og stimulere til ytterligere forbedringer, noe som igjen gir bedre resultater på bunnlinjen til slutt.


HMS-håndbok

Samlet oversikt over ansvar, målsetting, roller og rutiner rundt HMS.


HMS-prosesser

Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplanene.


Avvik

Gjør det enkelt for alle å melde og håndtere avvik via mobil og PC.Vil du vite mer om fordelene ved våre moduler for HMS?


Hei!

Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HMS? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? 

Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.  


Vi høres!
 

Hilsen Henrik Malmström Vil du jobbe mer effektivt med HMS?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her