Snart kommer "den nye normalen". Hvilke grep bør gjøres nå?

Med dagens vaksineringsprogram ser det ut til at tredje kvartal 2021 blir starten på "den nye normalen". Nå er det ett år siden nedstengingen av Norge, og arbeidslivet er i stor endring som følge av pandemien. Den økte digitaliseringen innebærer at vi oftere må gjøre endringer i egen organisasjon og måten vi jobber på. I tillegg kommer økt bruk av hjemmekontor og fjernledelse. Alt dette stiller krav til gode og ryddige prosesser og riktig verktøy.

Utviklingen skjer raskt. Virksomheter må sørge for å være best mulig rustet til å møte interne utfordringer, og samtidig være i stand til å levere gode kundeopplevelser i det digitale skiftet.

Vi i Simployer opplever økning i henvendelser fra våre kunder knyttet til hvordan man best ruster seg nå for "den nye normalen". Vi setter derfor opp et gratis webinar for å dele gode råd og tips, og vi tar en gjennomgang av noen av våre verktøy som kan lette jobben for HR og ledere.

Vi skal snakke om:

  • Koronasituasjonen i et HR-perspektiv, hvor står vi nå
  • Hvordan blir den "nye normalen", og hvilke grep man kan gjøre nå
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Relevante spørsmål vi mottar til vår fagsupport, og dette svarer vi 
  • Løsninger fra Simployer som kan lette jobben for HR og ledere
  • Sjekkliste med gode råd
  • Spørsmål og svar 

Registrer deg og se webinaret gratis!

11. mars kl 14:00 - ca 45 minutter.

Relevant for meg?

Webinaret er nyttig for deg som jobber med toppledelse/ organisasjonsledelse, HR, og for deg som er leder med personalansvar. Temaene er relevante både for store og små virksomheter, og på tvers av bransjer. Del gjerne invitasjonen med aktuelle kolleger og nettverk.

Smittevern i studio

Vi tar smittevern på alvor og følger myndighetenes retningslinjer. Gjennom gode smittevernsrutiner med tilstrekkelig avstand og renslighet gjennomfører vi webinaret i vårt studio i Sarpsborg.

Del siden: LinkedIn twitter

Panel

For å ta dere gjennom webinaret har vi fått med oss Hans Gjermund (Juridisk rådgiver HR og ledelse) og Kenneth (Salgssjef) fra Simployer. De har begge tett kontakt med markedet, og har en god følelse med hva som rører seg i markedet til enhver tid.

Hans Gjermund Gauslaa - Simployer

Kenneth Reid - Simployer

Webinarvert Halvor Hauge