Viktig info om Simployer faktura

Grunnet omlegging til nytt fakturasystem har Simployer endret sin produktstruktur, og dette kan medføre nye benevnelser på moduler og produkter. 

Modulene og produktene er de samme som tidligere, men flere av disse har nå fått nye navn. 

Vi kan forsikre deg som kunde om at den totale avtalesummen er korrekt, men det kan være tilfeller hvor en faktura nå inneholder flere og andre varelinjer/prislinjer enn du er vant med.

I tabellen under finner du oversikt over vår totale produktsuite, produktgrupper og produktnavn. 

Varelinjene som benyttes i vår nye fakturastruktur er de som defineres på produktgruppe nivå som illustrert her:

Her ser du eksempel på hvordan du finner igjen innholdet i din faktura ihht den nye produktstrukturen/benevnelsen.