Vi som jobber hos Simployer

Hver eneste dag går over 150 motiverte kvinner og menn på jobb i SImployer for å gjøre arbeidsgivere gode på ting som må være på plass på arbeidsplassen.

Det er en god miks av yrkesgrupper som jobber her. Du finner blant annet jurister, ingeniører, journalister, selgere, økonomer, markedsførere og IT-utviklere. 

Våre ulike bakgrunner skaper et miljø hvor læring og utveksling av ideer og erfaringer er en naturlig del av arbeidshverdagen.