Rådgivning og kursvirksomhet

Simployers rådgiveravdeling er på mange måter selve kjernen i vår virksomhet og vårt kvalitetsstempel gjennom alle år. Her ligger den unike fagkunnskapen, ekspertisen og erfaringene som arbeidsgivere i hele Norge benytter seg av. Vi er deres rådgivere og sparringspartner på våre fagområder.

Du må like å snakke med mennesker, og det er viktig at du er god til å formidle både fag og erfaringer.

Rådgiverne holder kurs, oppdaterer våre produkter svarer på supporthenvendelser, og legger sin fagkunnskap inn i utvikling av nye produkter og tjenester. Rådgiverne bistår kundene våre med fagkunnskap på mange ulike måter, og er opptatt av hva kunden og markedet har behov for.

Har du det vi ser etter?

Vi er alltid interessert i å knytte til oss mennesker som har riktig kompetanse for Simployer. Du må like å snakke med mennesker, og det er viktig at du er god til å formidle både fag og erfaringer.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har faglig kompetanse og/eller praktisk erfaring rundt ett eller flere av følgende områder:

  • Arbeidsrett
  • Ferie
  • Sykepenger og permisjoner
  • Pensjoner/AFP
  • Lønn og innberetning
  • Regnskap, skatt og moms
  • HR/ledelse/organisasjonsutvikling
  • HMS

Send oss en åpen søknad

Vi kan ikke love deg jobb, men kanskje kontakter vi deg hvis vi tror du er en kandidat for oss. Bruk derfor denne muligheten til å fortelle noe om deg selv som gjør at vi blir nysgjerrige.