Kundeservice og brukerstøtte

Simployer leverer abonnentsbaserte produkter, og når kunder inngår langsiktige avtaler er vi der for hjelp og brukerstøtte når de har behov for det. Kundesenteret vårt sørger for at vi holder det vi lover - med et smil, og kanskje et dikt?

Simployer scorer svært høyt på kundetilfredshet, og kundesenteret skal ha stor del av æren for det.

Medarbeiderne på kundesenteret må blant annet fungere som problemløsere, tekniske eksperter og opplæringsansvarlige. Tidvis jobber de under høyt press, men evner likevel å møte kundene med smil, forståelse og forslag til løsninger.

Medarbeiderne på kundeservice og brukerstøtte får ofte ros fra kunder for profesjonalitet og imøtekommenhet. Det er nettopp dette våre kunder verdsetter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du også er opptatt av å yte kundeservice i toppklasse.

Kundesenteret sørger for at vi holder det vi lover.

Send oss en åpen søknad

Vi kan ikke love deg jobb, men kanskje kontakter vi deg hvis vi tror du er en kandidat for oss. Bruk derfor denne muligheten til å fortelle noe om deg selv som gjør at vi blir nysgjerrige.