Etablering og levering av HR- og HMS-løsninger

Ingen bedrift er lik. Derfor har Simployer spesialisert seg på å levere nettbaserte HR- og HMS-løsninger som er tilpasset hver enkelt kunde. Vi tilpasser personalhåndbøker, lederhåndbøker, HMS-håndbøker og systemer av varierende størrelse og kompleksitet, og sørger for gode, profesjonelle overleveringer til kundene som drifter løsningene videre.

Ofte er det snakk om store kunder og omfattende løsninger, og det er våre dyktige prosjektmedarbeidere som etablerer og leverer det kunden har blitt lovet.

Våre medarbeidere på prosjektavdelingen nevnes svært ofte av fornøyde kunder som en viktig del av den gode kundeopplevelsen. De legger ned mye innsats og ære i å etablere og levere markedets beste HR- og HMS-løsninger som bidrar til at kundene får en effektiv løsning som gjør deres hverdag enklere.

For å jobbe i prosjektavdelingen må man like å arbeide i team og prosjekt sammen med kolleger og kunder, ha interesse for HR, ledelse og HMS som fagområder samt ha interesse for håndtering av web-baserte løsninger og utfordringer i hverdagen.

Nøyaktighet, god formuleringsevne og evne til å holde fremdrift i prosjekter er også viktig.

Send oss en åpen søknad

Vi kan ikke love deg jobb, men kanskje kontakter vi deg hvis vi tror du er en kandidat for oss. Bruk derfor denne muligheten til å fortelle noe om deg selv som gjør at vi blir nysgjerrige.