Sikker HR masterdata

«Alle snakker om HR masterdata for tiden. De siste årene har vi sett et tydelig skifte fra at lønnssystemet er master for persondata, til at HR-systemet overtar denne rollen.»  

Aud Brouwer, HRM Suite Manager i Simployer

 

 

Webinar 26. august i opptak


HR masterdata: HR og IT i samme båt - og slik lykkes dere sammen

Vi forstår at det kan oppleves som en noe uvanlig kombinasjon med et felles webinar for HR og IT, men når det gjelder HR masterdata har begge funksjonene et felles mål om dataintegritet og effektivisering, og avdelingene er avhengige av et godt samarbeid for å lykkes.

Les mer og se opptak

 

 

 

 

 

Webinar 11. juni i opptak


HR masterdata - kontroll på persondata og bedre dataflyt

"Alle" snakker om HR masterdata for tiden, og behovet har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen. Webinaret gir en innføring i HR masterdata, der Terje Kjenstad og Kenneth Ådalen i Simployer snakker om hva HR masterdata er, hvorfor det er viktig, og hvordan dere kan komme i gang.

Les mer og se opptak

Gratis e-bok


Få kontroll på persondata - praktisk innføring i HR masterdata

Det snakkes mye om HR masterdata for tiden, og vi får stadig spørsmål om temaet. Spesielt den siste tiden under koronasituasjonen, opplever mange virksomheter at behovet for kontroll på persondata, GDPR og datasikkerhet har økt. 

Last ned gratis e-bok


Hva er
masterdata? 

Masterdata er de mest verdifulle og forretningskritiske data en virksomhet har. De må ofte deles med mange brukere og grupper på tvers av virksomhetenda de inneholder nødvendig informasjon for at ulike arbeidsprosesser i organisasjonen skal kunne gjennomføres 


Hva er HR masterdata?

HR masterdata utgjør grunnmuren – eller navet – i dagens digitale personalsystem. Masterdata innenfor HR-området blir derfor nøkkeldata knyttet til personer, ansettelser, stillinger, organisasjonstilhørighet, roller og grupper.  

Riktig og sikker kilde på HR masterdata er helt avgjørende for gode og effektive HR-prosesser, samtidig som det sikrer kvalitet i virksomhetenes beslutningsunderlag. Når de ansattes persondata ligger i HR-systemet og dette er master (kun én sann kilde, som nevnt over), kan personen kun oppstå og endres her og man unngår at personen oppstår flere ganger i flere versjoner på tvers av systemlandskapet. 

Denne grunnmuren må være på plass for å kunne nyttiggjøre seg av andre moduler som ofte tilbys innenfor et bredt HR-system.

 

Sikker HR masterdata

Simployer HRM-system hviler på en sikker og moderne HR masterdata-modellDataintegritet er nøkkelordet her. Det vil si en trygghet for at dataene er sikkert lagret, at de utveksles under strenge identitetskontroller og tilgangsstyring, og at dataene ikke endres på en uautorisert måte, tapes eller ødelegges – uansett hensikt.

 

Vil du vite mer? 


Derfor er HR masterdata ekstra nyttig i uforutsigbare tider

 

Spesielt den siste tiden under koronasituasjonen, opplever mange virksomheter at behov for kontroll på persondata, GDPR og datasikkerhet har økt. 

 

Overordnet

  • Økt digitalisering fører til effektivisering. Spart tid frigjør tid til å jobbe med andre oppgaver som er strategisk viktig.
  • Økt digitalisering reduserer kostnader - nettopp derfor bør man satse på digitalisering i økonomisk vanskelige tider.

 

Personalregister

  • I krevende tider er det viktig å hele tiden ha én oppdatert oversikt over ansatte og deres nærmeste pårørende.
  • Ansatte kan selv oppdatere sin informasjon, uten at ledere eller HR bruker tid på å være "sekretær" for sine ansatte.
  • Personalinformasjon for barn vil regulere rettigheter i forbindelse med sykdom.
  • Trygg lagring av persondata i tråd med GDPR-forordningen må sikres. Les mer om hvordan Simployer hjelper dere å etterleve GDPR.

 

Personaldokumenter

  • Ansatte kan enkelt finne sine egne dokumenter. For eksempel er det i disse dager mange ansatte som trenger kopi av sin arbeidskontrakt i forbindelse med permittering. Mange gjør nå endringer i sin privatøkonomi: refinansiering, søke avdragsfrihet, eller bytte bank.
  • Ansatte trenger ikke bruke tid og kapasitet hos HR eller ledere for å finne frem i dokumenter eller historikk, de kan selv enkelt søke det frem i sitt digitale personalarkiv.

 


Hva er Simployer HRM?

 

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. 


Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten. Les mer her


Moduler innenfor basis HR og HR masterdata


Personalregister

Grunnsteinen i HRM-systemet som samlet, strukturerer og sikrer sensitiv informasjon om medarbeiderne.

Personaldokumenter

Digitalisering av personalmappen i tråd med GDPR.

Organisasjon

Sikrer oversikt over struktur og rapporteringsveier i organisasjonen.


Vil du vite mer om fordelene ved Simployer HRM og sikker HR masterdata?


Hei!

Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud?

Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!

Hilsen Katrine MælandFyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her