#smartledelse
Tidsregistrering og Ressursplanlegging

 

Gjør det enkelt for de ansatte å registrere tid

Få rask oversikt over ressurser og ressursbruk

✔ Bruk mindre tid på manuell sjekk og korrigeringer

✔ Korrekt timeunderlag gir beslutningsgrunnlag for en mer effektiv drift

✔ Få oversikt over faktiske og estimerte personalkostnader frem i tid

 

Vil du vite mer om Tidsregistrering og Ressursplanlegging?


Tidsregistrering og Ressursplanlegging leveres av norske Capitech, et utviklings- og konsulentselskap som er en del av Infotjenester-gruppen.


Optimale og fleksible løsninger for tidsregistrering og oversikt over ressurser

phone_iphone


Skybasert og full mobil funksjonalitet
Registrer og godkjenn arbeidstid hvor som helst med mobil, nettbrett eller PC.

insert_emoticon

 
Automatikk
Systemet produserer automatisk lønnsgrunnlag, fakturagrunnlag, prosjektforbruk mm.

bubble_chart


Effektiv ressursstyring
Få oversikt over ressursbehovet og se at nødvendig kompetanse og arbeidskraft er tilgjengelig.

extension


Integrasjoner 
I tillegg til integrasjon med ditt lønnssystem, kan vi tilby integrasjoner på tvers av systemer i de fleste bransjer.

person


Egen ansattportal
Ansatte får oversikt egne over vakter, fleksitid, registrerte timer, timekonto, mm.

crop


Skalerbart
Modulene Tidsregistrering og Ressursplanlegging kan vokse med din virksomhet.

check


Ivaretar lov- og avtaleverk
Systemet ivaretar gjeldende arbeidsmiljølov, samt virksomhetenes egne avtaler.

timeline


Rapportfunksjon
Velg fra standard sortiment eller skreddersy egne rapporter som også kan automatiseres.

Tidsregistrering/Timeregistrering

Med Tidsregistrering får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig. Alt foregår elektronisk. Gjennom gode oversikter, rapporter og integrasjoner får du oversikt, kontroll og godt grunnlag for riktige beslutninger knyttet til driften. 

Modulene Tidsregistrering og Ressursplanlegging sparer både ledere og medarbeidere for administrasjon og rutiner. Det er det vi kaller smartledelse.

 

Vi tilbyr i tillegg en standardisert timeløsning som gjør det så smidig og effektivt som mulig for medarbeidere, ledere og administrasjon å registrere, godkjenne og behandle timer. 

Ressursplanlegging

Ressursplanlegging legger til rette for at alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i bemanningslister eller skiftplaner. Velg ansatte og vikarer ut fra et kostnadshensyn - og få oversikt over faktiske og estimerte personalkostnader frem i tid. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter raskt og enkelt.


Ressursplanleggeren håndterer både skiftplaner, arbeidsplaner, turnus osv. Systemet ivaretar lover, regler og lokale avtaler som støtter dine ledere i arbeidet med planlegging og oppfølging av ressursbehovet i det daglige.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kan vi deg en uforpliktende presentasjon av Tidsregistrering og Ressursplanlegging. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Om Capitech

 

Capitech har historie tilbake til 80-tallet, og leverer egenutviklet programvare og konsulenttjenester med hovedvekt på effektiv styring av personellressurser. Capitech har med sin sterke kompetanse og lange erfaring etablert seg i toppen innen systemer for håndtering av tid og bemanning for arbeidslivet, og leverer tjenester til over 400 virksomheter innen 18 bransjer.

Capitech ble en del av Infotjenester-gruppen i 2017.

 

Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. 

Les mer om Infotjenester på infotjenester.no