Tidsregistrering og Ressursplanlegging

 

Gjør det enkelt for de ansatte å registrere tid

Få rask oversikt over ressurser og ressursbruk

✔ Bruk mindre tid på manuell sjekk og korrigeringer

✔ Korrekt timeunderlag gir beslutningsgrunnlag for en mer effektiv drift

✔ Få oversikt over faktiske og estimerte personalkostnader frem i tid

 

Vil du vite mer om Tidsregistrering og Ressursplanlegging?

Optimale og fleksible løsninger for tidsregistrering og oversikt over ressurser

phone_iphone


Skybasert og full mobil funksjonalitet
Registrer og godkjenn arbeidstid hvor som helst med mobil, nettbrett eller PC.

insert_emoticon

 
Automatikk
Systemet produserer automatisk lønnsgrunnlag, fakturagrunnlag, prosjektforbruk mm.

bubble_chart


Effektiv ressursstyring
Få oversikt over ressursbehovet og se at nødvendig kompetanse og arbeidskraft er tilgjengelig.

extension


Integrasjoner 
I tillegg til integrasjon med ditt lønnssystem, kan vi tilby integrasjoner på tvers av systemer i de fleste bransjer.

person


Egen ansattportal
Ansatte får oversikt egne over vakter, fleksitid, registrerte timer, timekonto, mm.

crop


Skalerbart
Modulene Tidsregistrering og Ressursplanlegging kan vokse med din virksomhet.

check


Ivaretar lov- og avtaleverk
Systemet ivaretar gjeldende arbeidsmiljølov, samt virksomhetenes egne avtaler.

timeline


Rapportfunksjon
Velg fra standard sortiment eller skreddersy egne rapporter som også kan automatiseres.Tidsregistrering/timeregistrering

Med Tidsregistrering får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig. Alt foregår elektronisk. Gjennom gode oversikter, rapporter og integrasjoner får du oversikt, kontroll og godt grunnlag for riktige beslutninger knyttet til driften. 

Modulene Tidsregistrering og Ressursplanlegging sparer både ledere og medarbeidere for administrasjon og rutiner. Det er det vi kaller smartledelse.

 

Vi tilbyr i tillegg en standardisert timeløsning som gjør det så smidig og effektivt som mulig for medarbeidere, ledere og administrasjon å registrere, godkjenne og behandle timer. 

Ressursplanlegging

Ressursplanlegging legger til rette for at alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i bemanningslister eller skiftplaner. Velg ansatte og vikarer ut fra et kostnadshensyn - og få oversikt over faktiske og estimerte personalkostnader frem i tid. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter raskt og enkelt.


Ressursplanleggeren håndterer både skiftplaner, arbeidsplaner, turnus osv. Systemet ivaretar lover, regler og lokale avtaler som støtter dine ledere i arbeidet med planlegging og oppfølging av ressursbehovet i det daglige.

Vil du vite mer om Simployer tidsregistrering og ressursplanlegging?

Vurderer dere om virksomheten skal digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer alternative løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Uavhengig av hvor dere er i prosessen, vi er klare for å hjelpe dere.

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her


En av flere byggeklosser


Simployer tidsregistrering
og ressursplanlegging er to av byggeklossene i vårt skybaserte HRM-system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Simployer er universelt utformet, fleksibelt og støtter single sign-on. Alle oppgavene du kan gjøre på PC, kan stort sett også gjøres via mobilen.

Uansett hvordan behovet er i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Endrer behovet seg i fremtiden, er det enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler.

Simployer tidsregistrering og ressursplanlegging passer godt sammen med:

Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 1,2 millioner brukere er Simployer Norges største HRM-system. 

Les mer om Infotjenester på infotjenester.no