Simployer - Oppfølging av sykefravær

HRM system fra Infotjenester

 

Ansvaret for oppfølging av syke medarbeidere legges stadig oftere på ledere med personalansvar, og en virksomhets totale sykefraværssituasjon avhenger mer og mer av de enkelte ledernes evne til å gjennomføre. Lederne deres har trolig fått instrukser om hva de skal gjøre, men har de fått verktøyene og forutsetningene for å følge opp sykefravær?

 

Vil du vite mer om Simployer Oppfølging av sykefravær?

 format_quote

Simployer Sykefraværsoppfølging har en tidslinje for hvert sykefravær og gir påminnelser om oppfølging, linker til lovverket og tips til deg som leder.

Sonja Fossum Møller, HR-manager DSVSimployer støtter digitale sykmeldinger

Dette innebærer at du som administrator slipper å logge inn i Altinn for å hente og distribuere sykmeldinger. Simployer sjekker hver time om det er kommet nye sykmeldinger til virksomheten. Sykmeldingen blir deretter tilgjengelig for den sykmeldtes leder.


 

Simployer Oppfølging av sykefravær gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Allerede første fraværsdag for en medarbeider, etableres en tidslinje i systemet som viser leder hva han eller hun skal gjøre, til hvilket tidspunkt og hvordan. I forkant av hver oppgave mottar lederen en varsling på e-post. 

Oppfølgingsplaner kan rapporteres direkte til NAV, via Altinn.


 

Den som skal følge opp sykefravær får praktisk veiledning i henhold til gjeldende regelverk og beste praksis. Dette bidrar til korrekt oppfølging av syke ansatte, etter samme metodikk og kvalitet, uansett hvem som utfører arbeidet.

Gjennom hele sykefraværet kan leder dokumentere all aktivitet og dialog i systemet, slik at dokumentasjon når som helst kan hentes fram. 

Simployer Oppfølging av sykefravær sørger for effektiv håndtering av sykefravær og god oppfølging av medarbeidere.

arrow_forward Lederstøtte

check Dokumentasjon

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

En av flere byggeklosser

 

Sykefraværsoppfølging er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Sykefraværsoppfølging passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister som bl.a. holder kontroll på antall benyttede egenmeldingsdager, inkl. syke-barn-dager.
  • Sykefravær som erstatter papirbaserte og manuelle rutiner for sykefravær.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her