Simployer - Onboarding

HRM system fra Infotjenester


Ny medarbeider er signert, men hvordan legge til rette for at han eller hun blir godt tatt imot, raskt blir produktiv og opplever mestring? Å bygge kultur, holdninger, kunnskap og ferdigheter helt fra starten av et arbeidsforhold, får nye medarbeidere kjapt på rett spor og øker verdiskapningen.

Og kanskje like viktig; et bevisst forhold til onboarding gjør det lettere å holde på de medarbeiderne dere faktisk ønsker å beholde.

Snakk med oss om Onboarding


Vi har et utviklet et verktøy med en strømlinjeformet onboardingsprosess, som kan gi store besparelser på tid som brukes på å få nyansatte produktive. For hver onboarding har dere et oversiktlig oppgaveløp som trinnvis tar HR og respektive leder gjennom de ulike oppgavene som sørger for å ivareta nye medarbeidere.

Vi gir dere tryggheten som ligger i at Infotjenesters fageksperter sikrer dere beste praksis og et verktøy som ivaretar gjeldende lover og regler.

 


 format_quote

 Simployer hjelper oss med å tilrettelegge for at alle oppgaver utføres til riktig tid og at de nødvendige oppfølgingssamtalene blir gjort i løpet av prøvetiden.

- Mette Sørlien, HR-sjef i Norges Fotballforbund
Ulike roller
ulike behov

people

HR
Legg til rette for en korrekt og ryddig start av arbeidsforhold. Virksomheten er sikret god kvalitet og utførelse iht. regelverk og virksomhetens policy.

person

Leder
Korrekt og ryddig start av arbeidsforhold, hvor leder får nødvendig støtte og varslinger for å utføre sine oppgaver.


Resultatet er nyansatte som føler seg ivaretatt og raskere bidrar til verdiskaping, samt lavere «rookie turnover».

Har dere egne rutiner for onboarding fra før av, men mangler systemstøtte for å utnytte potensialet? Eller starter dere fra «scratch» og trenger hjelp til «hvordan» og «hva» også? Vi har kunnskapen og verktøyene som kan tilpasses deres behov.

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

check Dokumentasjon

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

En av flere byggeklosser

 

Onboarding er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Onboarding passer godt sammen med for eksempel:

  • Medarbeideroppfølging for systematisk oppfølging av medarbeidere.
  • Lederhåndbok som gir støtte til hvordan følge opp medarbeidere på en god måte.
  • Offboarding som legger til rette for ryddig og god avslutning av arbeidsforhold.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 500.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no