#smartledelse
Få suksess med medarbeidersamtalen

 

Forenkle forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderdialogen

Øk kvaliteten i dialogen for leder og medarbeider

✔ Sikre nytteverdien for medarbeidersamtalen som virkemiddel

✔ Minske administrasjon for HR med oversikt og statusrapporter

 

Vil du vite mer om Simployer Medarbeidersamtaler?

 

Digitale verktøy for å forbedre samtalen og oppfølging

content_copy


Samtalemaler
Lag felles digitale maler for ulike type samtaler for virksomheten.

mood

 
Selvbetjening for medarbeidere
Bedre forberedelse med tilgang til modulen i forkant av samtalen.

check


Lederstøtte
Integrert faglig lederstøtte og råd til gjennomføring av samtaler. 

notifications


Bli varslet om oppfølging
Sikre kontinuitet og gjennomføring med påminnelser om oppgaver.

phone_iphone


Full mobil funksjonalitet
Responsivt grensesnitt gjør at Simployer fungerer like godt på mobil som PC.

format_list_numbered


Samlet historikk
Samle historikk på ett sted og se hva som er avtalt i tidligere samtaler.

school


Opprett aktivitet for oppfølging
Opprett aktivitet eller forbedringsmål direkte i modulen.

pan_tool


Kontroll på personopplysninger
Simployer Medarbeiderutvikling  hjelper deg til å etterleve godt personvern.Følg opp og utvikle medarbeidere og team mer effektivt med de rette verktøyene

Manglende forberedelser, forventninger som ikke innfris og dårlig forankring i virksomheten som dessverre ofte gjør medarbeidersamtalen til en pliktøvelse som gir lite verdi.

Simployer gjør det enkelt for medarbeider og leder å forberede seg til samtalene, som igjen skaper trygghet og øker kvaliteten på dialogen. Påminnelser om oppfølging og aktivitetsplaner tilgjengelig for begge parter, forplikter gjensidig og sikrer kontinuitet. HR får oversikt og kan kjapt se hva som er planlagt av tiltak i hele organisasjonen og hvilke mål som er satt.

Systemstøtte for oppfølging gjør det smidig for leder å innfri medarbeidernes forventninger til oppfølgingen, øke engasjement og motivasjon, og ikke minst; gi bedre prestasjoner. Det er det vi kaller smartledelse.  
Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kan vi deg en uforpliktende presentasjon av Medarbeidersamtaler. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her


Etterlev godt personvern med Simployer Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler innebærer ofte en betydelig mengde personopplysninger som virksomheten må ha kontroll på - samtidig som de bør være tilgjengelig for respektive leder og medarbeider. Det kan være historikk, avtalte planer eller notater som er avgjørende for oppfølging fra leder. 

Simployer gir deg kontroll på hvor du oppbevarer personopplysninger, begrenser innsyn og forenkler sletting.

En av flere byggeklosser


Simployer Medarbeidersamtaler
 er en av byggeklossene i vårt skybaserte HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Simployer er universelt utformet, fleksibelt og støtter single sign-on. Alle oppgavene du kan gjøre på PC, kan stort sett også gjøres via mobilen.

Uansett hvordan behovet er i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Endrer behovet seg i fremtiden, er det enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler.

Simployer Medarbeidersamtaler passer godt sammen med:

Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. 

Les mer om Infotjenester på infotjenester.no