Simployer - Medarbeideroppfølging

HRM system fra Infotjenester

 

Det brukes adskillige ressurser på medarbeidersamtaler i norske virksomheter. Målet er avkastning i form av bedre prestasjoner, men allikevel er det mange ledere som kun blir målt på gjennomføring. Det blir lett en pliktøvelse med påfølgende dårlig oppfølging og forventninger som ikke innfris, fremfor et strategiverktøy som setter medarbeiderne i stand til å yte sitt beste, så selvstendig som mulig, og i tråd med virksomhetens behov.

Simployer Medarbeideroppfølging er et prosessverktøy som samler og dokumenterer oppfølging av hver enkelt medarbeider på ett sted.

Snakk med oss om Medarbeideroppfølging


Når medarbeider og leder i fellesskap har avtalt en oppfølgingsplan og mål for utvikling, er det synd om denne bare havner i skuffen og børstes støv av et år senere. 

Vi har derfor et utviklet et prosessverktøy som gjør det enkelt og effektivt for leder å planlegge samtaler, få påminnelser og dokumentere oppfølgingen av hver enkelt medarbeider.Ulike roller
ulike behov

people

HR
Definer hvordan virksomheten driver medarbeideroppfølging og legg til rette for at lederne har et verktøy som gir nytte og effekt.

person

Leder
Systemstøtte gjør lederne istand til å gjennomføre medarbeider- og oppfølgingssamtaler effektivt.

 

Med alt samlet på ett sted, er det for eksempel enkelt å hente frem og videreutvikle det som er avtalt i tidligere samtaler.

Systemstøtte for oppfølging gjør det smidig for leder å innfri medarbeidernes forventninger til oppfølgingen, øke engasjement og motivasjon, og ikke minst; gi bedre prestasjoner.

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

lock_open Single sign-on

notifications Varslinger

check Dokumentasjon

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

En av flere byggeklosser

 

Medarbeideroppfølging er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Medarbeideroppfølging passer godt sammen med for eksempel:

  • Lederhåndbok som gir støtte til å gjennomføre god ledelse, råd og tips, samt god oversikt over juridiske rammebetingelser.
  • Onboarding som hjelper dere med å systematisere prosessen med å ta imot nyansatte.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no