Simployer - Kompetanse

HRM system fra Infotjenester

 

Hva slags kompetanse har dere? Hvor er dere sårbare? Kompetanse er også erfaring, har dere oversikt over denne? Noen ganger er det avgjørende å for eksempel være sertifisert for å kunne utføre en jobb, og dere har kanskje medarbeidere med kompetanse som jevnlig må oppdateres, men til ulike tidspunkter. Det er krevende å ha kontroll og oversikt over medarbeidernes kompetanse og ikke minst; det kan være utfordrende å oppdatere og ivareta kompetansen i en virksomhet.

 

Snakk med oss om Kompetanse

 

Vi har laget en skybasert løsning hvor dere kan samle all dokumentasjon og informasjon knyttet til de ansattes kompetanse på ett sted.

Ved siden av å ha en felles oversikt som gir dere kontroll over medarbeidernes kompetanse og erfaring, har vi lagt til rette for at dere kan sette opp varslinger på kompetanse med utløpsdato, slik at dere for eksempel blir varslet ved behov for faglige oppdateringer i form av kurs og sertifiseringer.Ulike roller
ulike behov

people

HR
Legg til rette for at virksomheten har en felles kompetansedatabase og unngå å miste kjernekompetanse.

person

Leder
Et verktøy som gjør det enkelt å ha kontroll og oversikt over kompetanse i egen avdeling.

Med en felles kompetansedatabase har dere et verktøy som letter jobben med å sette sammen prosjektgrupper hvor det er viktig å sikre riktig kompetanse og erfaring. Leverer dere anbud, hvor sertifikater og erfaring skal dokumenteres, kan dere via verktøyet enkelt generere CVer (også anonym).

Kompetanseverktøyet vårt gir dere kontrollen og oversikten som er avgjørende for å ivareta kjernekompetansen og sikre at kompetansen, som i mange tilfeller er et viktig konkurransefortrinn, opprettholdes.

check Dokumentasjon

notifications Varslinger

lock_open Single sign-on

content_cut Kundetilpasset

cloud Skybasert

person CV-generering

En av flere byggeklosser

 

Kompetanse er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Kompetanse passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister
  • Den digitale personalmappen Dokumentarkiv, som sørger for trygg og tilgangsstyrt lagring av personaldokumenter.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no