#smartledelse
Bygg opp, oppretthold og utvikle god kompetanse i virksomheten

 

Koble viktige kompetanser til roller og sett krav eller ønskede nivåer

 Kartlegg kompetanse på person i forhold til nåværende og fremtidig rolle

Sett opp varslinger på kompetanse med utløpsdato

✔ Få verktøyene til å jobbe strategisk og strukturert med kompetanseutvikling

 

Vil du vite mer om Simployer Kompetanse?

 

Kompetanseutvikling for å sikre langsiktige mål og strategi

description


Kompetanseprofil
Koble viktig kompetanse til roller og sett krav eller ønsket nivå.

device_hub

 
Kartlegg og simulér
Kartlegg kompetanse per medarbeider i forhold til nåværende og fremtidig rolle.

playlist_add_check


Skap aktivitet
Initier kompetansehevende tiltak koblet til kompetansegap direkte i modulen .

track_changes


Visuell oversikt mål/gap
Identifiser kompetansegap og potensiale på individ- og gruppenivå i visuelle rapporter.

Kompetanseoversikt for å sikre virksomhetens daglige drift

star


Formell kompetanse
Full oversikt over påkrevd formell kompetanse i egen virksomhet.

notifications


Varsle ansatte ved utløp
Sett opp varsel ved behov for faglige oppdateringer i form av kurs og sertifiseringer.

format_list_bulleted


CV-generering
Enkel generering av CV, hvor sertifikater ol. må dokumenteres (også anonym).

check


Rapportfunksjon
Gode rapporter viser til enhver tid hvordan kravene til virksomheten oppfylles.


Få kontroll på kompetanse og ferdigheter

Hvordan identifiserer du kompetanse i virksomheten? Vet medarbeiderne hvilke ferdigheter som kreves i egen rolle? Hva med kompetanse som utløper?

Simployer gir oversikt over ferdigheter opp mot forventninger og krav i nåværende og fremtidig rolle for hver medarbeider. Smidig kompetansekartlegging og planleggingsverktøy sikrer at virksomheten din dekker kompetansekravene på kort og lang sikt.

Sett enkelt opp varslinger ved utløpsdato på formell kompetanse, som kurs og sertifiseringer. 

Simployer Kompetanse muliggjør strategisk utvikling og utnyttelse av kompetanse i virksomheten. HR og ledere får verktøyene de trenger for å jobbe strukturert og målrettet, samtidig som medarbeiderne får et bevisst forhold til egne ferdigheter. Det er det vi kaller smartledelse. 
Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kan vi deg en uforpliktende presentasjon kompetanseløsningene våre. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her


En av flere byggeklosser


Simployer Kompetanse
 er en av byggeklossene i vårt skybaserte HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Simployer er universelt utformet, fleksibelt og støtter single sign-on. Alle oppgavene du kan gjøre på PC, kan stort sett også gjøres via mobilen.

Uansett hvordan behovet er i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Endrer behovet seg i fremtiden, er det enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler.

Simployer Kompetanse passer godt sammen med:

Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. 

Les mer om Infotjenester på infotjenester.no