Simployer - HMS-prosesser

HRM system fra Infotjenester

 

Forhåpentligvis er handlingsplaner for HMS-arbeidet på plass, men hvordan sikrer dere at planene faktisk blir utført og dokumentert?

Vi tenker at det bør være enkelt for HMS-ansvarlig å delegere ut oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.

 

Snakk med oss om HMS-prosesser

 

Vi har laget et HMS-verktøy med systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang.

Her kan dere opprette alle små og store HMS-aktiviteter dere har året igjennom, og sørge for at de involverte får påminnelser om HMS-oppgaver via e-post. Oppgavene må sjekkes av og dokumentasjon kan lastes opp - slik at alt er samlet på ett sted.

 

Med prosessverktøyet kan HMS-ansvarlig samle informasjon om flere vernerunder på ulike verneområder. Systemet gir oversikt og det er enkelt å få status på de ulike HMS-aktivitetene i virksomheten. Vi tilpasser verktøyet til deres behov og sørger for å ivareta bransjespesifikke krav.

HMS-verktøyet vårt gir både HMS-ansvarlige og ledelse oversikt, større forutsigbarhet og trygghet om at arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt.

 

assessment Dashboard

content_cut Kundetilpasset prosessløp

lock_open Single sign-on

notifications Varslinger

check Dokumentasjon

content_copy Maler

create Notater

cloud Skybasert

insert_emoticon Universelt utformet (WCAG 2.0)

En av flere byggeklosser

 

HMS-prosesser er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. HMS-prosesser passer godt sammen med for eksempel:

  • Vårt brukervennlige avvikssystem, som gjør det enkelt å registrere, enkelt å behandle og enkelt å forbedre.
  • Vår nettbaserte HMS-håndbok som gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no