Simployer avvik

Sikrer medvirkning, kontinuerlig forbedring og gode rutiner

 

  • Enkel, mobil registrering og behandling av avvik

  • Definerer ansvarlige for saksbehandling og frister

  • Nyttige rapporter gir grunnlag for handlingsplaner

 

Book demo   Vil du vite mer?

En enklere arbeidshverdag 


God avviksbehandling handler om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke gjentar seg.   

Med Simployer avvik har vi gjort det enkelt å unngå at viktige forbedringspunkter blir glemt. Ved siden av holdningsarbeid, er brukervennlighet en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt. Avvik kan registreres via smarttelefon, hvor du også kan legge ved dokumentasjon i form av bilder – når som helst og hvor som helst.   

Saksbehandler vurderer forslag til tiltak og beskriver hva som skal gjøres for å avslutte saken. Dersom avviket ikke blir behandlet innen (valgt) frist, settes det i gang et system med varslinger per e-post. Rapportfunksjonen viser hvilke avdelinger og kategorier sakene fordeler seg på, samt hvor mange saker som er løst i tide. Rapportene gir et godt grunnlag for arbeid med handlingsplaner. 


Noe for deg og din virksomhet?

 

Simployer avvik leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel  


Simployer avvik er en av modulene i systemet av byggeklosser som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.   

Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg. Simployer avvik passer godt sammen med for eksempel:  


Hva er Simployer HRM?


Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten.


Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten. Les mer her


Hvorfor velge Simployer HRM?

people

Effektiviserer personalforvaltningen

security

Forenkler håndtering av personaldata

check_box

Øker datasikkerheten (GDPR)

person

Selvbetjente løsninger

settings_applications

Fremtidsrettet HR-teknologi

phone_iphone

Mobilt grensesnitt

vpn_key

Single sign-on

sentiment_satisfied_alt

Universelt utformet
(WCAG 2.0)

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer avvik?


Hei!

Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud?

Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!

Hilsen Katrine MælandFyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her