Simployer avvik

HRM-system fra Infotjenester

 

God avviksbehandling handler om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Et bevisst forhold til avviksregistrering og behandling av avvik kan være lønnsomt, men hvordan løser dere dette i praksis? Og hvordan få medarbeiderne til å melde avvik?

Vi har gjort det enkelt for dere å unngå at viktige forbedringspunkter blir glemt.

 

Snakk med oss om avvik

 

Ved siden av holdningsarbeid, er brukervennlighet en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.

I avviksløsningen vår har vi lagt vekt på at det skal være enkelt å melde avvik: Registrer avvik via smarttelefon og nettbrett og legg ved dokumentasjon i form av bilder - når og hvor som helst. Oppbyggingen er intuitiv og hele utfyllingen skjer i ett skjermbilde. 

 

 

people

HR
Et brukervennlig avvikssystem bidrar til økt bruk og fokus på å registrere avvik i hele virksomheten.

person

Leder
Enkel og rask håndtering og avviksbehandling av innkommende avvik for ledere som blir tildelt en saksbehandlerrolle.

person_outline

Medarbeider
Registrer avvik via smarttelefon og nettbrett og legg ved dokumentasjon i form av bilder - når og hvor som helst.

 

Saksbehandler vurderer forslag til tiltak og beskriver hva som skal gjøres for å avslutte saken. Om ikke avviket blir behandlet innen (selvvalgt) frist settes det i gang et system med varslinger på e-post.

Rapportfunksjonen viser hvilke avdelinger og kategorier sakene fordeler seg på, samt hvor mange saker som er løst i tide. Rapportene danner grunnlag for arbeid med handlingsplaner.

done_all Saksbehandling

check Dokumentasjon

lock_open Single sign-on

arrow_forward Veiviser

cloud Skybasert

timeline Rapporter

En av flere byggeklosser

 

Avvik er en av byggeklossene i vårt HRM-system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Avvik passer godt sammen med for eksempel:

  • Vår nettbaserte HMS-håndbok som gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid.
  • HMS-prosesser som gir systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang.

Vil du vite mer om fordelene ved vår løsning for avvik?

Vurderer dere om virksomheten skal digitalisere og effektivisere HMS og HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer alternative løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Uavhengig av hvor dere er i prosessen, vi er klare for å hjelpe dere.

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her