Simployer - Arbeidsavtaler

HRM system fra Infotjenester


Har dere høy frekvens av ansettelser og ulike varianter av arbeidsavtaler? Med for eksempel flere avdelinger og spredt beliggenhet, kan det fort bli mange ledere som oppretter og endrer arbeidsavtaler for forskjellige stillinger.

Det kan være en utfordring å sikre at det alltid benyttes like og riktige maler og ikke minst at arbeidsavtalene som opprettes inneholder all nødvendig informasjon.

Snakk med oss om Arbeidsavtaler


Vi har utviklet en brukervennlig veiviser som guider leder gjennom opprettelse eller endring av en arbeidsavtale. Veiviseren har egendefinerte felter, tilpasset ønskene deres, som sørger for at avtalene som genereres har med all nødvendig informasjon for å være gyldige. Oppdatert personaldata hentes automatisk fra personalregisteret.

Veiviseren sikrer at ingen benytter utdaterte dokumenter, men alltid forholder seg til enhver tid gjeldende maler i virksomheten.Ulike roller
ulike behov

people

HR
Ikke mist kontroll på kvaliteten - sikre
at virksomheten benytter gjeldende arbeidsavtaler.

person

Leder
Enkel, tidsbesparende og trygg løsning
for ledere som oppretter mange arbeidsavtaler.

Spar tid som brukes på å finne riktig mal, unngå ugyldige avtaler og sørg for ikke å ha mange ulike varianter av arbeidsavtaler. Om dere ønsker en rutine for sentral godkjenning, kan alle genererte avtaler vannmerkes og kvalitetssikres av for eksempel HR før den gis til medarbeider.

Våre fageksperter har god kunnskap om krav til innholdet i arbeidsavtaler og beste praksis. Ved implementering av verktøyet kan vi, om ønskelig, fornye og forenkle de arbeidsavtalene dere har fra før av.

check Dokumentasjon

lock_open Single sign-on

pan_tool Tilgangsstyring

cloud Skybasert

content_cut Kundetilpasset

mood Universelt utformet (WCAG 2.0)

En av flere byggeklosser

 

Arbeidsavtaler er en av byggeklossene i vårt HRM system. Simployer består av en rekke moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. Arbeidsavtaler passer godt sammen med for eksempel:

  • Grunnsteinen Personalregister
  • Den digitale personalmappen Dokumentarkiv for trygg lagring av konfidensielle dokumenter knyttet til hvert arbeidsforhold.

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no