Gratis rapport:

SimployerPuls 22

I denne rapporten tar vi pulsen på arbeidslivet her og nå. Målet vårt har vært å få mer innsikt i hvilke behov yngre og eldre arbeidstakere har, hvilke utfordringer vi vil møte med generasjonsgap og endret kompetansesammensetning.

Og hvordan vi best kan kombinere arbeidstakernes forventninger til fleksibilitet og et godt liv på jobb med arbeidsgivernes forventning om økt effektivitet.

Noen av temaene i rapporten:

  • Å motivere for endring
  • Samlende ledelse i en splittet hverdag
  • Ansattes behov vs bedriftens mål
  • Tanker fra neste generasjon ledere