Gratis sjekkliste:

Sjekkliste HMS-krav som stilles til daglig leder

Daglig leder i virksomheten har ansvaret for at virksomheten oppfyller kravene i internkontrollforskriften.

Som virksomhetenes øverste leder har man ansvaret for at kravene i HMS-regelverket blir fulgt systematisk opp.

Plansjen er en visualisering av hva som ligger i kravene i forskriften. Husk at kravene som nevnes i boks 4 til 8 må dokumenteres skriftlig.