Gratis sjekkliste:

Sjekkliste for vernerunde

Skjemaer for vernerunder er ofte veldig omfattende. Her får du et enkelt skjema!

Sjekklisten inneholder eksempler på ting det er naturlig å følge opp i en vernerunde.

Vi anbefaler en rød tråd mellom hvordan virksomheten deler inn temaer for vernerunden og hva slags kategorier man kan velge mellom når man rapporterer avvik ellers i året.