Gratis sjekkliste:

Konkrete tiltak for å kutte sykefraværet

Hvis alle trives på jobb, risikofaktorer forebygges og årsakene til helseplager elimineres vil sykefraværet stupe.

Sjekklisten er ment som en inspirerende verktøykasse av tiltak for å få ned sykefraværsprosenten. En virksomhet med 250 ansatte kan spare 2 millioner kroner i året bare på å senke sykefraværet med ett prosentpoeng.

Sjekklisten er inndelt slik at du både får forslag til tiltak rettet mot alle og mer målrettede tiltak mot risikogrupper og dem som har kjente plager.